Witamy na stronie


 

Relikwie świętego Jana Pawła II

 


"Oddaję ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu Mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne, za nich szczególnie modlić się będziesz, ich moc będzie w wyniszczeniu waszym. Modlitwy, posty, umartwienia, prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem Moim, a wtenczas będą miały moc przed Ojcem Moim".

(z Dzienniczka /531/  św. Siostry Faustyny)

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Umiłowani w Chrystusie Panu.

 

 

Z wielką radością witamy Was na witrynie o nazwie „Post Apostolski”. W kilku punktach pragniemy zapoznać Was z ideą tego przedsięwzięcia.

 

1. Misyjny charakter witryny:

Witryna nasza w zamyśle założycieli, ma mieć charakter misji, a nie akcji to znaczy ma funkcjonować stale, a nie tylko w określonym czasie np. w Wielkim Poście. Oczywiście okres Wielkiego Postu będzie tym kulminacyjnym, wyjątkowym czasem w którym w sposób szczególnie intensywny będziemy jednoczyć się z Jezusem – Arcykapłanem na modlitwie postnej. Nasza modlitwa postna ma mieć charakter Apostolstwa poprzez komunię osób podejmujących ten trud.

 

2. Założenia i cel powstania witryny:

Celem powstania witryny jest zachęta, byśmy jako chrześcijanie powrócili do tradycji i zwyczaju modlitwy postnej, jako modlitwy bardzo angażującej, a zarazem niezwykle skutecznej. Przez modlitwę postną rozumiemy nie tylko rezygnację ze spożywania pokarmów czy też ich ograniczenie (post o chlebie i wodzie), ale też rezygnację z różnych przyjemności poprzez umartwienia lub wyrzeczenia.

 

3. Intencje modlitwy postnej:

a) Główną intencją, która będzie nam towarzyszyć przez cały czas misyjnej działalności witryny jest modlitwa o świętość życia kapłanów i osób konsekrowanych, o pokój na świecie oraz w intencji naszej Ojczyzny. Podczas modlitwy pamiętajmy też o tych kapłanach, którzy porzucili kapłaństwo.

 

b) Każda osoba po uprzednim zarejestrowaniu lub zalogowaniu się będzie mogła zamieścić swoje osobiste intencje.

 

c) Osobę, która zamieściła swoje intencje gorąco zachęcamy do podjęcia modlitwy w intencjach już zamieszczonych na witrynie z tą świadomością, że inni również podejmą gorliwą modlitwę w intencjach osoby zamieszczającej swoje intencje.
(Napisz swoje intencje, a inni będą się za nie modlić, podobnie jak Ty będziesz się modlić w ich intencjach).

 
4. Kto może pościć?

Pościć może każdy, jednakże w tym punkcie odsyłamy do zakładki „Zanim zdecydujesz się na post”. Młodzież w wieku dorastania zachęcamy do podejmowania wyrzeczeń i umartwień w porozumieniu z rodzicami i spowiednikiem bądź katechetą.
 

5. Post a osoby chore i cierpiące:

Niezwykłym skarbem dla całego Kościoła są osoby chore i cierpiące. Błogosławiony Jan Paweł II często w swoich słowach prosił te osoby o modlitwę. Mimo, że osoby te nie mogą pościć to ich cierpienie i modlitwy są bezcenne. Najserdeczniej zapraszamy Was do włączenia się w nasze przedsięwzięcie poprzez Wasze cierpienia, modlitwy i wyrzeczenia.
 

6. Wasze Świadectwa:

Zapewne wiele osób doświadczy niezwykłych łask dzięki podjętej modlitwie postnej. Prosimy te osoby, aby na naszej witrynie zechciały podzielić się swoim świadectwem, wysyłając je na nasz adres e-mail: kontakt@postapostolski.pl

 

7. Jedność w modlitwie postnej:

W lewej kolumnie naszej witryny znajduje się licznik informujący o ilości zarejestrowanych osób jednoczących się w bieżącym dniu na modlitwie oraz podejmujących trud postu w zamieszczonych intencjach, w ramach Postu Apostolskiego.

 

Pod licznikiem zamieściliśmy mapę Polski. Każda osoba odwiedzająca naszą witrynę po uprzednim kliknięciu mapy, będzie mogła zorientować się ile osób pości w danym dniu z zaznaczeniem rejonu naszego kraju oraz diecezji. W przyszłości twórcy witryny Post Apostolski umożliwią wzajemne korespondowanie pomiędzy poszczącymi, oraz zamieszczą mapy Europy i całego świata.

 

 

Twórcy witryny Post Apostolski dedykują to dzieło
wszystkim Kapłanom, prosząc Boga
  o łaski za wstawiennictwem świętego

Jana Pawła II