Post

 O poście

Modlitwa ciała i duszy

 

Formy postu

 

Post jako forma modlitwy wstawienniczej

 

 

 Post w Piśmie Św.

 

Lb  29,7 będziecie mieć zwołanie święte i ~ ...

2Sm  12,16 Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy ~,..

 Post w dokumentach Kościoła

 

Katechizm na temat Postu

Kodeks Prawa Kanonicznego

Dekret Prymasa Polski

Nowa wersja IV przykazania kościelnego