Słowo na niedzielę

 Słowo na III niedzielę Adwentu - 11 grudnia 2016r.

 Słowo na I niedzielę Adwentu - 27 listopada 2016r.

(Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Rz 13,11-14; Ps 85,8; Mt 24,37-44)

 Słowo na niedzielę 23 października 2016r.

(Syr35, 12-14 16-18;Ps34;Tm4,6-9.16-18,Łk 18,9-14)

 Słowo na niedzielę 31 lipca 2016r.

 Słowo na niedzielę 29 listopada 2015r.

 (Jr 33,14-16; Ps 25,4-5.8-10.14; 1 Tes 3,12-4,2; Ps 85,8; Łk 21,25-28.34-36)

 

 Słowo na niedzielę 4 października 2015

(Rdz 2,18-24; Ps 128,1-6; Hbr 2,9-11; 1 J 4,12; Mk 10,2-16)

 Słowo na niedzielę 27 września 2015

(Lb 11,25-29; Ps 19,8.10.12-14; Jk 5,1-6; J 17,17ba; Mk 9,38-43.45.47-48)

 Słowo na niedzielę 13 września 2015

(Iz 50,5-9a; Ps 116A,1-6.8-9; Jk 2,14-18; Ga 6,14; Mk 8,27-35)

 Słowo na niedzielę 06 wrześina 2015

Iz 35,4-7a; Ps 146,6c-10; Jk 2,1-5; Mt 4,23; Mk 7,31-37

 Słowo na niedzielę 30 sierpnia 2015

(Pwt 4, 1-2. 6-8; Jk 1, 17-18. 21b-22.27; Mk 7, 1-8.14-15.21-23)

 Słowo na niedzielę 23 sierpnia 2015

(Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ps 34,2-3.16-23; Ef 5,21-32; J 6,63b.68b; J 6,54.60-69)

 Słowo na niedzielę 16 sierpnia 2015

(Prz 9, 1-6; Ef 5, 15-20,2; J 6, 51-58)

 Słowo na niedzielę 9 sierpnia 2015

(1 Krl 19,4-8; Ps 34,2-9; Ef 4,30-5,2; J 6,51; J 6,41-51)

 Słowo na niedzielę 02 sierpnia 2015

(Wj 16,2-4.12-15; Ps 78,3-4bc.23-25.54; Ef 4,17.20-24; Mt 4,4b; J 6,24-35)

 Słowo na niedzielę 26 lipca 2015

(2 Krl 4,42-44; Ps 145,10-11.15-18; Ef 4,1-6; Łk 7,16; J 6,1-15)

 Słowo na niedzielę 12 i 19 lipca 2015

12.07.2015r. - Am 7,12-15; Ps 85,9-14; Ef 1,3-14; Ef 1,17-18; Mk 6,7-13

19.07.2015r. - Jr 23,1-6; Ps 23,1-6; Ef 2,13-18; J 10,27; Mk 6,30-34

 Słowo na niedzielę 05 lipca 2015

(Ez 2,2-5; Ps 123,1-4; 2 Kor 12,7-10; Łk 4,18; Mk 6,1-6)

 Słowo na niedzielę 28 czerwca 2015

(Mdr 1,13-15; 2,23-24; Ps 30,2.4-6.11-13; 2 Kor 8,7.9.13-15; 2 Tm 1,10b; Mk 5,21-43)

 Słowo na niedzielę 21 czerwca 2015

(Hi 38,1.8-11; Ps 107,23-26.28-31; 2Kor 5,14-17; Łk 7,16; Mk 4,35-41)

 Słowo na niedzielę 14 czerwca 2015

(Ez 17,22-24; Ps 92,2-3.13-16; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34)

 Słowo na niedzielę 07 czerwca 2015

(Rdz 3, 9-15; Ps 130, 1-8; 2 Kor 4, 13-5, 1; J 12, 31-32; Mk 3, 20-35)

 Słowo na niedzielę 31 maja 2015

(Pwt 4,32-34.39-40; Ps 33,4-6.9.18-20.22; Rz 8,14-17; Ap 1,8; Mt 28,16-20)

 Niedziela Zesłania Ducha Świętego - 24 maja 2015

(Dz 2,1-11; Ps 104,1.24.29-31.34; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23)

 Słowo na niedzielę 17 maja 2015

(Dz 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 1,17-23; Mt 28,19.20; Mk 16,15-20)

 Słowo na niedzielę 10 maja 2015

(Dz 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98,1-4; 1 J 4,7-10; J 14,23; J 15,9-17)

 Słowo na niedzielę 03 maja 2015

(Dz 9,26-31; Ps 22,26-28.30-32; 1 J 3,18-24; J 15,4.5b; J 15,1-8)

 Słowo na niedzielę 26 kwietnia 2015

(Dz 4,8-12; Ps 118,1.8.9.21-23.26.28; 1 J 3,1-2; J 10,14; J 10,11-18)

 Słowo na niedzielę 19 kwietnia 2015

(Dz 3,13-15.17-19; Ps 4,2.4-9; 1 J 2,1-5a; Łk 24,32; Łk 24,35-48)

 Słowo na niedzielę 12 kwietnia 2015

(Dz 4,32-35; Ps 118,1.4.13-14.22.24; 1 J 5,1-6; J 20,29; J 20,19-31)

 Słowo na niedzielę 29 marca 2015

(Iz 50,4-7: Ps 22,8-9.17-20.23-24; Flp 2,6-11; Flp 2,8-9; Mk 14,1-15,47)

 Słowo na niedzielę 22 marca 2015

(Jr 31,31-34; Ps 51,3-4.12-15; Hbr 5,7-9; J 12,26; J 12,20-33)

 Słowo na niedzielę 15 marca 2015

(2 Krn 36,14-16.19-23; Ps 137,1-6; Ef 2,4-10; J 3,16; J 3,14-21)

 Słowo na niedzielę 08 marca 2015

(Wj 20,1-17; Ps 19,8-11; 1Kor 1,22-25; J 3,16; J 2,13-25)

 Słowo na niedzielę 01 marca 2015

(Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Ps 116,10.15-19; Rz 8,31b-34; Mt 17,7; Mk 9,2-10)

 Wielki Post - słowo na niedzielę 22 lutego 2015r.

(Rdz 9,8-15; Ps 25,4-9; 1 P 3,18-22; Mt 4,4b; Mk 1,12-15)

 Słowo na niedzielę 15 lutego 2015

(Kpł 13,1-2.45-46; Ps 32,1-2.5.11; 1 Kor 10,31-11,1; Mt 4,23; Mk 1,40-45)

 Słowo na niedzielę 08 lutego 2015 r.

(Hi 7,1-4.6-7; Ps 147,1-6; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mt 8,17; Mk 1,29-39)

 Słowo na niedzielę 01 lutego 2015 r.

(Pwt 18,15-20; Ps 95,1-2.6-9; 1 Kor 7,32-35; Mt 4,16; Mk 1,21-28)

 Słowo na niedzielę 25 stycznia 2015

(Jon 3,1-5.10; Ps 25,4-9; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,15; Mk 1,14-20)

 Słowo na niedzielę 18 stycznia 2015 r.

(1 Sm 3,3b-10.19; Ps 40,2.4.7-10; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,41.17b; J 1,35-42)

 Słowo na niedzielę 11 stycznia 2015 r.

(Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9-10 ; Dz 10,34-38; Mk 9,7; Mk 1,6b-11)

 Słowo na niedzielę 04 stycznia 2015 r.

(Syr 24,1-2.8-12; Ps 147,12-15.19-20; Ef 1,3-6,15-18; 1 Tm 3,16; J 1,1-18)

 Słowo na niedzielę 28 grudnia 2014 r.

(Syr 3,2-6.12-14; Ps 128,1-5; Kol 3,12-21; Kol 3,15-16; Łk 2,22-40)

 Słowo na niedzielę 21 grudnia 2014 r.

(2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89, 2-5.27.29; Rz 16,25-27; Łk 1,38; Łk 1,26-38)

 Słowo na niedzielę 14 grudnia 2014

(Iz 61,1-2a.10-11; Łk 1,46-50.53-54; 1 Tes 5,16-24; Iz 61,1; J 1,6-8.19-28)

 Słowo na niedzielę 07 grudnia 2014 r.

(Iz 40,1-5.9-11; Ps 85,9-14; 2 P 3,8-14; Łk 3,4.6; Mk 1,1-8)

 Słowo na niedzielę 30 listopada 2014 r.

)Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; 1 Kor 1,3-9; Ps 85,8; Mk 13,33-37)

 Słowo na niedzielę 23 listopada 2014 r.

(Ez 34,11-12.15-17; Ps 23,1-3.5-6; 1 Kor 15,20-26.28; Mk 11,10; Mt 25,31-46)

 Słowo na niedzielę 16 listopada 2014 r.

(Prz 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128,1-5; 1 Tes 5,1-6; J 15,4.5b; Mt 25,14-30)

 Słowo na niedzielę 9 listopada 2014

  (Ez 47,1-2.8-9.12; Ps 46,2-3.5-6.8-9; 1 Kor 3,9b-11.16-17; 2 Krl 7,16; J 2,13-22)

 Słowo na niedzielę 2 listopada 2014

(Hb 19, 1. 23-27; 1 Kor 15, 20-24a.25-28; Łk 23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6a)

 Słowo na niedzielę 26 października 2014 r.

(Wj 22.20-26; Ps 18,2-4.47.51ab; 1 Tes 1,5c-10; J 14,23; Mt 22,34-40)

 Słowo na niedzielę 19 października 2014 r.

(Iz 45,1.4-6; Ps 96,1.3-5.7-10ac; 1 Tes 1,1-5b; Mt 12,21; Mt 22,15-21)

 Słowo na niedzielę 12 października 2014 r.

(Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Flp 4,12-14,19-20; Ef 1,17-18; Mt 22,1-14)

 Słowo na niedzielę 05 października 2014 r.

(Iz 5,1-7; Ps 80,9.12-16.19-29.12-16.19-20; Flp 4,6-9; J 15,16; Mt 21,33-43)

 Słowo na niedzielę 28 września 2014 r.

(Ez 18,25-28; Ps 25,4-9; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32)

 Słowo na niedzielę 21 września 2014 r.

( Lb 21,4b-9; Ps 78, 1-2.34-35.36-38; Flp 2,6-11; J3,13-17)

 Słowo na niedzielę 14 września 2014 r.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

(Lb 21,4b-9; Ps 78,1-2.34-37; Flp 2,6-11; J 3,13-17)

 Słowo na niedzielę 07 września 2014 r.

(Ez 33, 7-9; Ps 95, 1-2.6-9; Rz 13,8-10; Mt 18, 15-20)

 Słowo na niedzielę 31 sierpnia 2014 r.

( Jr 20,7-9; Ps 63,2-6.8-9; Rz 12,1-2; Mt 16, 21-27)

 Słowo na 26 sierpnia 2014 r.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

(Prz 8, 22-35; Ps 48, 2-3ab. 9-11, 13-15; Ga 4, 4-7; J 2, 1-11)

 Słowo na niedzielę 24 sierpnia 2014 r.

( Iz 22, 19-23; Ps 138 1-2a.2bc.3.6.8; Rz 11,33-36; Mt 16, 13;20)

 Słowo na niedzielę 17 sierpnia 2014 r.

( Iz 56,1.6-7; Ps 67,2-3.5.8; Rz 11,13-15,29-32; Mt 15,21-28)

 Słowo na niedzielę 15 sierpnia 2014 r.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

(Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10 ab; Ps 45,7.10-12.14-15; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56)

 Słowo na niedzielę 10 sierpnia 2014 r.

(1 Krl 19,9a.11-13; Ps 85, 9ab-10.11-14; Rz 9, 1-5; Mt 14; 22-33)

 Słowo na niedzielę 03 sierpnia 2014 r.

(Iz 55, 1-3a; Ps 145, 8-9. 15-16. 17-18; Rz 8, 35. 37-39; Mt 14, 13-21)

 Słowo na niedzielę 27 lipca 2014 r.

(1 Krl 3,5.7-12; Ps 119,57.72.76-77.127-130; Rz 8,28-30; Mt 13,44-52)

 Słowo na niedzielę 20 lipca 2014 r.

(Mdr 12,13.16-19; Ps 86,5-6.9-10.15-16a; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43)

 Słowo na III niedzielę Adwentu - 11 grudnia 2016r.

(Iz 35,1-6a.10; Ps 146,7-10; Jk 5,7-10; Iz 61,1; Mt 11,2-11)

 Słowo na niedzielę 13 lipca 2014 r.

( Iz 55,10-11; Ps 65,10-14; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23)

 Słowo na niedzielę 06 lipca 2014 r.

(Za 9,9-10; Ps 145,1-2.8-11.13-14; Rz 8,9.11-13; Mt 11,25-30)

 Słowo na niedzielę 29 czerwca 2014 r.

(Dz 12,1-11; Ps 34,2-9; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19)

 Słowo na niedzielę 22 czerwca 2014 r.

(Jr 20,10-13; Ps 69,8-10.14.17.33-35; Rz 5,12-15; J 15,26b.27a; Mt 10,26-33)

 Słowo na niedzielę 15 czerwca 2014 r.

Wj 34,4b-6,8-9; Ps: Dn 3,52-56; 2 Kor 13,11-13; Ap 1,8; J 3,16-18

 Słowo na niedzielę 08 czerwca 2014 r.

(Dz 2,1-11; Ps 104,1.24.29-31.34; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23)

 Słowo na niedzielę 01 czerwca 2014 r.

(Dz 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 1,17-23; Mt 28,19.20; Mt 28,16-20)

 Słowo na niedzielę 25 maja 2014 r.

(Dz 8,5-8.14-17; Ps 66,1-7.16.20; 1 P 3,15-18; J 14,23; J 14,15-21)

 Słowo na niedzielę 18 maja 2014 r.

(Dz 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; 1 P 2,4-9; J 14,6; J 14,1-12)

 Słowo na niedzielę 11 maja 2014 r.

(Dz 2,14a.36-41; Ps 23,1-6; 1 P 2,20b-25; J 10,14; J 10,1-10)

 Słowo na niedzielę 04 maja 2014 r.

(Dz2, 14.22-23; Ps16; 1P 1,17-21; Łk24, 13-35)

 Słowo na niedzielę 27 kwietnia 2014 r.

Dz 2,42-47; Ps 118,1.4.13-14.22.24; 1 P 1,3-9; J 20,29; J 20,19-31

Niedziela Miłosierdzia Bożego

 Słowo na niedzielę 20 kwietnia 2014 r.

Dz 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5,6b-8; sekwencja: 1 Kor 5,7b-8a; J 20,1-9 lub Łk 24,13-35

 Słowo na niedzielę 13 kwietnia 2014 r.

Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24; Flp 2,6-11; Flp 2,8-9; Mt 26,14-27,66 (Mt 27,11-54)

 Słowo na niedzielę 06 kwietnia 2014 r.

(Ez 37,12-14; Ps 130,1-8; Rz 8,8-11; J 11,25a.26; J 11,1-45)

 Słowo na niedzielę 30 marca 2014 r.

(1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23,1-6; Ef 5,8-14; J 8,12b; J 9,1-41)

 Słowo na niedzielę 23 marca 2014 r.

(Wj 17,3-7; Ps 95,1-2.6-9; Rz 5,1-2.5-8; J 4, 5-42)

 Słowo na niedzielę 16 marca 2014 r.

(Rdz 12,1-4a; Ps 33,4-5.18-20.22; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,7; Mt 17,1-9)

 Słowo na niedzielę 09 marca 2014 r.

(Rdz 2,7-9; 3,1-7; Ps 51,3-6.12-14.17; Rz 5,12.17-19; Mt 4,1-11)

 Słowo na niedzielę 02 marca 2014 r.

( Iz 49, 14-15; Ps 62; 1 Kor 4, 1-5;  Mt 6, 24-34)

 Słowo na niedzielę 23 lutego 2014 r.

(Kpł 19, 1-2. 17-18; Ps 103; 1 Kor 3, 16-23; Ewangelia: Mt 5, 38-48)

 Słowo na niedzielę 16 lutego 2014 r.

(Czytania: Syr 15, 15-20; Ps 119, 1-2.4-5.17-18.33-34; 1 Kor 2, 6-10; Ewangelia: Mt 5, 17-37)

 Słowo na niedzielę 09 lutego 2014 r.

(Czytania: Iz 58, 7-10; Ps 112; 1 Kor 2, 1-5; Ewangelia: Mt 5, 13-16)

 Słowo na niedzielę 02 lutego 2014 r.

( So 2,3 i 3, 12-13; Ps 146; 1 Kor 1, 26-31; Mt 5, 1-12a)

 Słowo na niedzielę 26 stycznia 2014 r.

(Iz 8,23b-9,3; Ps 27,1.4.13-14; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,23; Mt 4,12-23)

 Słowo na niedzielę 19 stycznia 2014 r.

(Iz 49,3.5-6; Ps 40,2.4ab.7-10; 1 Kor 1,1-3; J 1,14.12b; J 1,29-34)

 Słowo na niedzielę 12 stycznia 2014 r.

(Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9b-10 ; Dz 10,34-38; Mk 9,6; Mt 3,13-17)

 Słowo na niedzielę 05 stycznia 2014 r.

(Syr 24,1-2.8-12; Ps 147,12-15.19-20; Ef 1,3-6,15-18; 1 Tm 3,16; J 1,1-18).

 Słowo na niedzielę 29 grudnia 2013 r.

(Syr 3,2-6.12-14; Ps 128,1-5; Kol 3,12-21; Kol 3,15a.16a; Mt 2,13-15.19-23)

 Słowo na Boże Narodzenie 2013 r.

(Czytania z Pasterki: Iz 9, 1-3.5-6; Ps 96; Tt 2, 11-14; Ewangelia: Łk 2, 1-14)

 Słowo na niedzielę 22 grudnia 2013 r. Adwent

(Czytania: Iz 7,10-14; Ps 24; Rz 1,1-7; Ewangelia: Mt 1, 18-24)

 Słowo na niedzielę 15 grudnia 2013 r. Adwent

(Iz 35,1-6a.10; Ps 146,7-10; Jk 5,7-10; Iz 61,1; Mt 11,2-11)

 Słowo na niedzielę 08 grudnia 2013 r. Adwent

(Rdz 3,9-15; Ps 98,1-4; Rz 15,4-9; Łk 1,28; Łk 1,26-38)

 Słowo na niedzielę 01 grudnia 2013 r. Adwent

(Iz 2, 1-5; Ps 122; Rz 13, 11-14; Mt 24, 37-44)

 Słowo na niedzielę 24 listopada 2013 r.

(2 Sm 5, 1-3; Ps 122; Kol 1, 12-20; Łk 23, 35-43)

 Słowo na niedzielę 17 listopada 2013 r.

(Ml 3, 19-20a; Ps 98; 2 Tes 3, 7-12; Łk 21, 5-19)

 Słowo na niedzielę 10 listopada 2013 r.

(Czytania: 2 Mch, 7, 1-2.9-14; Ps 17; 2 Tes 2, 16-3,5; Łk 20, 27-38)

 Słowo na niedzielę 03 listopada 2013 r.

(Mdr 11,22-12,2; Ps 145,1-2.8-11.13-14; 2 Tes 1,11-2,2; Łk 19,1-10)
 

 Słowo na niedzielę 29 grudnia 2013 r.

(Syr 3, 2-6.12-14; Ps 128; Kol 3, 12-21; Ewangelia: Mt 2, 13-15.19-23)

 Słowo na niedzielę 27 października 2013 r.

Syr 35,12-14.16-18; Ps 34,2-3.17-19.23; 2 Tm 4,6-9.16-18; Łk 18,9-14)

 Słowo na niedzielę 20 października 2013 r.

(Wj 17,8-13; 2 Tm 3,14-4,2; Łk 18,1-8)

 Słowo na niedzielę 13 października 2013 r.

(2 Krl 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Łk 17,11-19)

 Słowo na niedzielę 06 października 2013 r.

(Ha 1, 2-3 i 2,2-4; 1 Tm 1, 6-8.13-14; Łk 17,5-10)

 Słowo na niedzielę 29 września 2013 r.

(Am 6,1a.4-7; Ps 146,6-10; 1 Tm 6,11-16; 2 Kor 8,9; Łk 16,19-31)

 Słowo na niedzielę 22 września 2013 r.

(Am 8, 4-7; 1 Tm 2,1-8; Ewangelia: Łk 16, 1-13)

 Słowo na niedzielę 15 września 2013 r.

(Wj 32,7-11.13-14; Ps 51,3-4.12-13.17.19; 1 Tm 1,12-17; 2 Kor 5,19; Łk 15,1-32)

 Słowo na niedzielę 08 września 2013 r.

(Mdr 9, 13-18b; Flm 9b-10.1-17; Łk 14, 25-33)

 Słowo na niedzielę 01 września 2013 r.

(Syr 3, 17-18.20. 28-29; Hbr 12, 18-19.22-24a; Łk 14, 1.7-14)

 Słowo na niedzielę 25 sierpnia 2013 r.

(Iz 66, 18-21 ; Hbr 12, 5-7.11-13; Łk 13, 22-30)

 Słowo na niedzielę 18 sierpnia 2013r.

(Jr 38, 4-6.8-10 ; Hbr 12, 1-4; Łk 12, 49-53)

 Słowo na niedzielę 11 sierpnia 2013 r.

(Mdr 18, 6-9; Hbr 11, 1-2.8-19; Łk 12, 32-48)

 Słowo na niedzielę 04 sierpnia 2013 r.

(Koh 1,2;2,21-23; Ps 95,1-2.6-9; Kol 3,1-5.9-11; Mt 5,3; Łk 12,13-21).

 Słowo na niedzielę 28 lipca 2013 r.

(Rdz 18,20-32; Ps 138,1-3.6-8; Kol 2,12-14; Rz 8,15; Łk 11,1-13)

 Słowo na niedzielę 21 lipca 2013 r.

(Rdz 18,1-10a; Ps 15,1-5; Kol 1,24-28; Dz 16,14b; Łk 10,38-42)

 Słowo na niedzielę 14 lipca 2013 r.

(Pwt 30, 10-14; Kol 1, 15-20; Ewangelia: Łk 10, 25-37)

 Słowo na niedzielę 07 lipca 2013

(Iz 66,10-14c; Ps 66,1-3.4-7.16.20; Ga 6,14-18; Kol 3,15a.16a; Łk 10,1-12.17-20)

 Słowo na niedzielę 30 czerwca 2013

(1 Krl 19,16b.19-21; Ps 16,1-2.5.7-11; Ga 5,1.13-18; 1 Sm 3,9; J 6,68b; Łk 9,51-62)

 Słowo na niedzielę 23 czerwca 2013

(Za 12, 10-11; Ps 63; Ga 3, 26-29; Łk 9, 18-24)

 Słowo na niedzielę 16 czerwca 2013

(2 Sm 12,1.7-10.13; Ps 32,1-2.5.7.11; Ga 2,16.19-21; 1 J 4,10b; Łk 7,36-8,3).

 Słowo na niedzielę 09 czerwca 2013

(1 Krl 17,17-24; Ps 30,2-6b.11-12a.13b; Ga 1,11-19; Łk 7,11-17)

 Słowo na niedzielę 02 czerwca 2013

(1 Krl 8,41-43; Ps 117 (116),1-2; Ga 1,1-2.6-10; J 3,16; Łk 7,1-10)

 Słowo na niedzielę 26 maja 2013

(Czytania: Prz 8,22-31; Ps 8,4-9; Rz 5,1-5; Ap 1,8; Ewangelia: J 16,12-15)

 Słowo na niedzielę 19 maja 2013

„I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 4)

 Słowo na niedzielę 12 maja 2013

(Czytania 16 V: Dz 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Ewangelia: Łk 24, 46-53)

 Słowo na niedzielę 5 maja 2013

(Czytania: Dz 15, 1-2.22-29; Ap 21, 10-14.22-23; Ewangelia: J 14,23-29)

 Słowo na niedzielę 28 kwietnia 2013

(Czytania: Dz 14, 21-27; Ap 21, 1-5a; Ewangelia: J 13, 31-33a.34-35)

 Słowo na niedzielę 21 kwietnia 2013

„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne” (J 10, 27)

 Słowo na niedzielę 14 kwietnia 2013

„Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem...

 Słowo na niedzielę 7 kwietnia 2013

„.I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec...

 Wielkanoc Rok 2013

„Boże, przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie Nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości".

 Słowo na niedzielą 24 marca 2013 r.

(VI niedziela Wielkiego Postu, Rok C: Iz 50, 4-7; Ps 22; Flp 2, 6-11; Łk 22, 14-23,56).

 Słowo na niedzielę 17 marca 2013 r.

(V niedziela Wielkiego Postu, Rok C: Iz 43,16-21; Ps 126,1-2.4-6; Flp 3,8-14; J 12,13; J 8,1-11)

 Słowo na niedzielę 10 marca 2013 r.

(IV niedziela Wielkiego Postu, Rok C: Joz 5, 9a.10-12; 2 Kor 5, 17-21; Łk 15, 1-3.11-32)

 Słowo na niedzielę 3 marca 2013 r.

(III niedziela Wielkiego Postu, Rok C: Wj 3, 1-8.13-15;1 Kor 10, 1-6.10-12; Łk 13, 1-9)

 Słowo na niedzielę 24 lutego 2013 r.

(II niedziela Wielkiego Postu, Rok C: Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3, 17-4,1; Łk 9, 28b-36)

 Słowo na niedzielę 17 lutego 2013 r.

(I niedziela Wielkiego Rok C: Pwt 26, 4-10; Rz 10, 8-13; Łk 4, 1-13)

 Słowo na niedzielę 10 lutego 2013 r.

(V niedziela zwykła Rok C: Iz 6, 1-2a.3-8 ; 1 Kor 15,1-11; Łk 5, 1-11)

 Słowo na niedzielę 3 lutego 2013 r.

(IV niedziela zwykła Rok C: Jr 1, 4-5.17-19 ; 1 Kor 12, 31-13,13; Łk 4, 21-30)

 Słowo na niedzielę 27 stycznia 2013 r.

(III niedziela zwykła Rok C: Ne 8, 1-4a. 5-6.8-10; 1 Kor 12, 12-30; Łk 1, 1; 4, 14-21)

 Słowo na niedzielę 20 stycznia 2013 r.

(Czytania: Iz 62, 1-5; 1 Kor 12, 4-11; J 2, 1-12)

 Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2013r.

i Niedziela Chrztu Pańskiego 13 stycznia 2013

(Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,3; Mt 2, 1-12)

 

 Boże Narodzenie i Niedziela Świętej Rodziny 2012 r.

 Boże Narodzienie - Iz 62,11-12; Ps 97,1.6.11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,14; Łk 2,15-20

Niedziela Świętej Rodziny - Syr 3,2-6.12-14; Ps 128,1-5; Kol 3,12-21; Kol 3,15a.16a; Łk 2,41-52

 Słowo na niedzielę 23 grudnia 2012r.

(Czytania: Mi 5, 1-4a; Hbr 10, 5-10; Ewangelia: Łk 1, 39-45)

 Słowo na niedzielę 16 grudnia 2012r.

 (Czytania: So 3, 14-18a; Flp 4, 4-7; Łk 3, 10-18)
 

 Słowo na niedzielę 09 grudnia 2012 r.

(Ba 5,1-9; Ps 126,1-6; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,4.6; Łk 3,1-6)

 Słowo na niedzielę 02 grudnia 2012 r.

(Czytania: Jr 33,14-16; Ps 25,4-5.8-10.14; 1 Tes 3,12-4,2; Ps 85,8; Ewangelia: Łk 21,25-28.34-36)

 Słowo na niedzielę 25 listopada 2012 r.

(Czytania: Dn 7,13-14; Ps 93,1.2.5; Ap 1,5-8; J 18,33b-37)

 Słowo na niedzielę 18 listopada 2012 r.

 (Czytania: Dn 12, 1-3; Hbr 10, 11-14.18; Ewangelia: Mk 13, 24-32)

 Słowo na niedzielę 11 listopada 2012 r.

(Czytania: 1 Krl 17, 10-16; Hbr 9, 24-28; Ewangelia: Mk 12, 38-44)

 Słowo na niedzielę 04 listopada 2012 r.

(Czytania: Pwt 6, 2-6; Hbr 7, 23-28; Ewangelia: Mk 12, 28b-34)

 Słowo na niedzielę 28 października 2012 r.

(Czytania: Ez 43, 1-2.4-7; Ef 2, 19-22; Ewangelia: Łk 19, 1-10)
Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego

 Słowo na niedzielę 21 października 2012 r.

(Czytania: Iz 53,10-11; Ps 33,4-5.18-20.22; Hbr 4,14-16; Ewangelia: Mk 10,35-45)

 Słowo na niedzielę14 października 2012 r.

(Czytania: Mdr 7, 7-11; Hbr 4, 12-13; Ewangelia: Mk 10, 17-30)

 Słowo na niedzielę 7 października 2012 r.

(Czytania: Rdz 2, 18-24; Hbr 2, 9-11; Ewangelia: Mk 10, 2-12)

 Słowo na niedzielę 30 września 2012 r.

(Czytania: Lb 11, 25-29; Jk 5, 1-6; Ewangelia: Mk 9, 38-48)

 Słowo na niedzielę 23 września 2012 r.

(Czytania: Mdr 2,12.17-20; Jk 3,16-4,3; Ewangelia: Mk 9,30-37)

 Słowo na niedzielę 16 września 2012 r.

(Czytania: Iz 50, 5-9a; Jk 2, 14-18; Ewangelia: Mk 8, 27-35)

 Słowo na niedzielę 9 września 2012 r.

(Czytania: Iz 35, 4-7a; Jk 2, 1-5; Ewangelia: Mk 7, 31-37)

 Słowo na niedzielę 2 września 2012 r.

  (Czytania: Pwt 4, 1-2. 6-8; Jk 1, 17-18. 21b-22.27; Ewangelia: Mk 7, 1-8.14-15.21-23).