Świadectwa osób

 Świadectwo Benona

Jeśli się dłużej zastanowić, to moja przygoda z postem zaczęła się wiele lat temu, kiedy byłem wiernym obserwatorem mojej żony poszczącej co środę...

 Świadectwo p.Stanisławy

Post jako duchowa dyscyplina pojawił się po raz pierwszy w moim życiu, kiedy znalazłam się w szczególnie trudnej sytuacji, by potem powracać w innych...

 Świadectwo Joli

Chyba po trzecim pobycie w Medziugorje odczułam w sercu ogromne pragnienie ofiarowania Matce Bożej postu o chlebie i wodzie. Zaczęłam go praktykować w ...