NASZE INTENCJE

Intencja główna:

 

W INTENCJI OJCA ŚWIĘTEGO

FRANCISZKA
 

 

O ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA KAPŁANÓW

I OSÓB KONSEKROWANYCH

 

 

O POKÓJ NA ŚWIECIE

 

 

ORAZ W INTENCJI NASZEJ OJCZYZNY

 

 

 

Aby dodać intencję należy się zarejestrować klikając tutaj

 


 

Aby zachować jedność w modlitwie proponujemy i gorąco zachęcamy, aby po dodaniu swojej intencji podjąć trud postny w szerokim tego słowa rozumieniu. Mogą to być różnego rodzaju wyrzeczenia, umartwienia a nawet cierpienia.

 

Napisz swoje intencje, a inni będą się za nie modlić, podobnie jak Ty będziesz się modlić w ich intencjach.

 

Zawsze jednak pamiętajmy o intencji głównej.Wasze intencje:

Dnia 26-07-2011 o godz: 20:35, Sabina napisał/a:
Boże, Duchu Święty, wzmacniaj i uświęcaj coraz bardziej biskupów, kapłanów i zakonników oraz cały lud chrześcijański. Spraw, aby mocą Słowa i sakramentów wzrastali w wierze, nadziei i miłości. Grzesznikom, błądzącym i niewierzącym udziel łaski nawrócenia; a konającym zbawienia. SABINA
Dnia 20-07-2011 o godz: 18:37, Ben napisał/a:
Prośmy Pana za siostry klaryski w Kętach o świętość ich życia, oraz o nowe powołania do życia konsekrowanego, do ich wspólnoty zakonnej.
Dnia 20-07-2011 o godz: 18:28, bozena napisał/a:
Boże pobłogosław wszystkim, którzy wyciągają do Ciebie swoje ręce i jednoczą się we wspólnej modlitwie.Amen.
Dnia 20-07-2011 o godz: 18:27, krzysztof napisał/a:
Proszę o modlitwę w intencji Marioli , której ciąża jest zagrożona,prosząc Boga o szczęśliwe rozwiązanie i życie dla jej dziecka,które ON powołał do istnienia. Chwała Panu
Dnia 18-07-2011 o godz: 23:44, Sabina napisał/a:
W intencji kapłanów , braci zakonnych oraz wspólnot które pielgrzymują na Jasną Górę. O świętość powołania, aby nigdy nie ustawali w głoszeniu Ewangelii. Przybytku Ducha Św. módl się za nami.
Dnia 18-07-2011 o godz: 23:43, bozena napisał/a:
Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia 14 letniej Izy z ciężkiej astmy oskrzelowej. Boże ,jeśli jest to zgodne z wolą Twoją ,to pozwól jej wyzdrowieć. Prosi mama.
Dnia 17-07-2011 o godz: 22:19, maria napisał/a:
U Elwiry, matki czwórki małych dzieci stwierdzono chorobę nowotworową, proszę o modlitwę o uzdrowienia dla niej,jeżeli jest to zgodne z wolą Bożą
Dnia 16-07-2011 o godz: 01:28, Weronika napisał/a:
Za Ilonę i Macieja - młode małżeństwo przeżywające poważny kryzys.
Dnia 04-07-2011 o godz: 17:23, Ben napisał/a:
Stojąc w uwielbieniu przed Panem za dar kapłaństwa, prosimy o gorąca modlitwę za Księdza Marka, o rozbudzenie wiary i miłości do Eucharystii.
Dnia 20-06-2011 o godz: 22:41, Ben napisał/a:
Prosimy o gorliwą modlitwę w intencji Księdza Andrzeja - wujka naszej przyjaciółki Gabrysi. U Księdza Andrzeja stwierdzono raka trzustki z licznymi przerzutami w wątrobie. Prośmy naszego Pana o cud zdrowia za przyczyną Błogosławionego Jana Pawła II.
Dnia 19-06-2011 o godz: 11:37, maria napisał/a:
O łaskę nawrócenia i uwolnienie od nałogu dla Henryka. O zgodę i miłość w zagrożonym rozpadem małżeństwie syna.
Dnia 16-06-2011 o godz: 17:11, Karolina napisał/a:
Za nawrócenie rodziny i znajomych.
Dnia 14-06-2011 o godz: 23:01, Krzysztof napisał/a:
O Błogosławieństwo w tworzeniu stowarzyszenia oraz umocnienie owoców rekolekcji dla wspólnoty.
Dnia 12-06-2011 o godz: 10:02, Grazyna napisał/a:
Proszę Miłosiernego Boga o uwolnienie mnie z zazdrości, abym nie męczyła mojego męża ustawicznymi scenami zazdrości, oraz o miłość i jedność pomiędzy nami.
Dnia 02-06-2011 o godz: 19:32, Jakub napisał/a:
Proszę o modlitwę w intencji mojego nawrócenia . Jakub .
Dnia 29-05-2011 o godz: 12:57, Jurek napisał/a:
Proszę o modlitwę o uzdrowienie dla mojego syna Piotrusia, by mógł myśleć, mówić i chodzić jak zdrowy chłopiec, by żył pełnią na chwałę Pana.
Dnia 22-05-2011 o godz: 00:07, Gabriela napisał/a:
W intencji śp. Norberta Ciesielskiego o spokój jego duszy.Oraz za rodzinę Norberta aby była silna Bogiem po jego odejściu.
Dnia 13-05-2011 o godz: 23:34, Ben napisał/a:
Proszę o modlitwę w intencji łask potrzebnych do przygotowania uroczystości konsekracji kościoła parafialnego. O błogosławieństwo dla wszystkich zaangażowanych w to wyjątkowe wydarzenie.
Dnia 24-04-2011 o godz: 12:08, Alicja napisał/a:
Za wszystkich tych kapłanów, którzy nawet dzisiaj nie mogą odprawić Mszy św. - o moc, wytrwałość, o ufność, o zmianę okoliczności życia...
Dnia 19-04-2011 o godz: 17:52, filotea napisał/a:
Proszę o modlitwę za kapłana rozeznającego posługę dla naszej wspólnoty WPR Mamre,o światło Ducha Świętego i rozeznanie zgodne z wolą Bożą. Proszę o modlitwę o kapłana dla naszego diecezjalnego oddziału w Bielsku-Białej.
Dnia 18-04-2011 o godz: 19:07, Agnieszka napisał/a:
Proszę o modlitwę w intencji O.Klaudiusza. O potrzebne dary i łaskę cierpliwości na posługę w konfesjonale, oraz o światło Ducha Świętego na głoszenie kazań.
Dnia 21-04-2011 o godz: 20:32, Ben napisał/a:
Siostra Katarzyna bardzo prosi o modlitwę za Antoniego, o nawrócenie , o pokój i rozwiązanie trudności w rodzinie.
Dnia 15-04-2011 o godz: 21:03, Łukasz napisał/a:
Za ks. Andrzeja o łaskę wyjścia z nałogu.
Dnia 14-04-2011 o godz: 22:29, Agnieszka napisał/a:
Proszę o modlitwę za O.Klaudiusza, o świętość jego kapłańskiego życia i światło Ducha Świętego na przygotowanie kazań na Wielki Czwartek i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
Dnia 14-04-2011 o godz: 22:29, Piotr napisał/a:
O Boże błogosławieństwo dla Pawła i potrzebne dla niego łaski. O wytrwałość w powołaniu dla Pawła i o dobre relacje między Piotrem a Pawłem.
«   1 2 3 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120   »