Wspólnota Sióstr Redemptorystek z Bielska-Białej

„Nie zaniedbać żadnego środka ani żadnej możliwości, by Jezus był kochany”.

 

Kochani Przyjaciele, Wszyscy, którzy jednoczą się na modlitwie postnej,

 

również my, kontemplacyjne siostry redemptorystki, pragniemy włączyć się w nurt tej modlitwy i być w jedności z Wami, towarzysząc Wam przez nasze zaangażowanie modlitewne i pokutne, trwając na adoracji przed Najświętszym Sakramentem i podejmując staranie, które tak mocno wpisało się w serce naszej Matki Założycielki Marii Celeste Crostarosa, aby nie zaniedbać niczego – żadnego środka i żadnej możliwości, w ukazywaniu ludziom jak wielką miłością obdarzył nas Pan. W tym Wielkim Poście wpatrując się w cierpiące oblicze naszego Odkupiciela i w Jego rany, odkrywamy jeszcze bardziej głębię tej miłości i ohydę grzechu.

 


„Życie chrześcijańskie to nieustanne wchodzenie na górę spotkania z Bogiem, aby później zejść, niosąc miłość i siłę, które z niego się rodzą, aby służyć naszym braciom i siostrom z taką samą miłością jak Bóg”(Papieskie Orędzie na Wielki Post 2013).


Rozważając słowa naszego drogiego Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do nas na ten Czas, staramy się nieustannie wchodzić na górę spotkania z Bogiem i jednocześnie wszystkich prowadzić na spotkanie z Nim - abyśmy razem, z miłością i siłą, mogli służyć naszym siostrom i braciom.


Dziękujemy Wam serdecznie za modlitwę i zapewniamy o niej, przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przed której ikonę zanosimy prośby w naszej Kaplicy.

 

Wspólnota Sióstr Redemptorystek z Bielska - Białej

Bielsko-Biała, 02 lutego 2013r.