Akt zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej

Matko Boża Fatimska, wdzięczni na nowo za Twoją macierzyńską obecność dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń, które nazywają Ciebie błogosławioną. Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga, który nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać się nad ludzkością, nękaną przez zło i zranioną przez grzech, aby ją uzdrowić i zbawić.

 

 

 

 

 

 

Przyjmij z macierzyńską łaskawością

 

akt zawierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością,

 

w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku.

 

Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach

 

i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach.

 

Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie,

 

i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność Twojego uśmiechu.

 

Chroń nasze życie w Twoich ramionach:

 

Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra;

 

ożywiaj i posilaj wiarę;

 

wspieraj i rozjaśniaj nadzieję;

 

rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie:

 

prowadź nas wszystkich na drodze świętości.

 

Naucz nas swojej miłości i szczególnego upodobania

 

dla maluczkich i ubogich,

 

dla wykluczonych i cierpiących,

 

dla grzeszników i serc zagubionych:

 

wszystkich otocz Twoją ochroną

 

i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi, a Panu naszemu Jezusowi. Amen.