Anioł Pański z Papieżem (08.12.2013)

Drodzy Bracia i Siostry! Druga niedziela Adwentu przypada w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zatem naszą uwagę przyciąga piękno Matki Jezusa, naszej Matki! Z wielką radością Kościół kontempluje „Pełną łaski” (Łk 1,28). Zaczynając od tych słów, pozdrówmy wszyscy razem Maryję: „pełna łaski”.

 

 

 

 

 

 

Powiedzmy trzy razy: „Pełna łaski! Pełna łaski! Pełna łaski”. Taką też od pierwszej chwili ujrzał Ją Bóg w swoim planie miłości. Ujrzał Ją piękną, pełną łaski! Maryja wspiera nas w naszej drodze ku Bożemu Narodzeniu, ponieważ uczy nas, jak przeżywać czas Adwentu, oczekując na Pana. Okres Adwentu jest bowiem oczekiwaniem na Pana, który nawiedzi nas wszystkich w dniu święta, ale także każdego z osobna w jego sercu. Pan przyjdzie! Oczekujmy Go!

 

 

Ewangelia św. Łukasza przedstawia nam Maryję – młodą dziewczynę z Nazaretu, małego miasta w Galilei na obrzeżach Cesarstwa Rzymskiego, a także na peryferiach Izraela. A jednak na tej właśnie dziewczynie z odległej wioski spoczęło spojrzenie Pana, który wybrał Ją na Matkę swojego Syna. W perspektywie tego macierzyństwa Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego, to znaczy od tego zerwania komunii z Bogiem, z innymi ludźmi i ze stworzeniem, które rani do głębi każdą ludzką istotę. To zerwanie (komunii) zostało naprawione z wyprzedzeniem w Matce Tego, który przyszedł wyzwolić nas z niewoli grzechu. Niepokalana jest wpisana w Boży plan, jest owocem Bożej miłości, która zbawia świat.

 

 

I Matka Boża nigdy nie oddaliła się od tej miłości: całe Jej życie, cała Jej istota jest owym „tak” powiedzianym miłości, Bogu. Z pewnością jednak nie było to dla Niej łatwe! Gdy anioł nazywa Ją „Pełną łaski” (Łk 1,28), Ona doznaje „zmieszania”, ponieważ w swojej pokorze czuje się niczym przed Bogiem. Anioł pociesza Ją: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.” (w. 30). Zwiastowanie to sprawia, że staje się jeszcze bardziej zmieszana, ponieważ nie jest jeszcze żoną Józefa, ale Anioł dodaje: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (w. 35). Maryja słucha, jest wewnętrznie posłuszna, i odpowiada: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (w. 38).

 

 

Tajemnica tej dziewczyny z Nazaretu, która jest w sercu Boga, nie jest nam obca. Nie jest tak, że ona jest tam, a my tutaj. Nie, jesteśmy złączeni. W istocie spojrzenie miłości Boga spoczywa na każdym mężczyźnie i każdej kobiecie! Z imienia i nazwiska. Jego spojrzenie miłości jest nad każdym z nas. Apostoł Paweł mówi, że Bóg „wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani” (Ef 1,4). My również zostaliśmy wybrani przez Boga od zawsze, aby żyć świętym życiem, wolnym od grzechu. Jest to plan miłości, który Bóg odnawia za każdym razem, kiedy się do Niego zwracamy, zwłaszcza w sakramentach.

 

 

W tę uroczystość, kontemplując naszą Niepokalaną, piękną Matkę, rozpoznajmy także nasze prawdziwe przeznaczenie, nasze najgłębsze powołanie: być miłowanymi, aby być przemienionymi przez miłość, być przemienionymi przez piękno Bożej miłości. Spójrzmy na Maryję, naszą Matkę, i pozwólmy, aby patrzyła na nas, ponieważ jest naszą Matka i nas kocha; pozwólmy Jej spoglądać na nas, abyśmy nauczyli się być pokorniejsi, a także odważniejsi w podążaniu za Słowem Bożym, abyśmy przyjęli czuły uścisk Jej Syna Jezusa, dający nam życie, nadzieję i pokój.

 

 

po modlitwie Anioł Pański:

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Wszystkich was serdecznie pozdrawiam, szczególnie rodziny, grupy parafialne i stowarzyszenia. Pozdrawiam wiernych z Biella, Cossato, Bianzé, Lomazzo, Livorno Ferraris, Rocca di Papa, San Marzano sul Sarno i Pratola Serra.

 

Duchowo łączymy się z Kościołem w Ameryce Północnej, który dzisiaj wspomina 350. rocznicę założenia swojej pierwszej parafii: Notre-Dame de Québec. Dziękujemy za przebytą do tej pory drogę, a szczególnie za świętych i męczenników, którzy uczynili te ziemie obfite w owoce. Z serca błogosławię wszystkim wiernym, którzy obchodzą ten jubileusz. Szczególne pozdrowienie kieruję pod adresem członków Włoskiej Akcji Katolickiej, którzy dzisiaj odnawiają swoją przynależność do stowarzyszenia. Życzę im wszelkiego dobra w ich pracy formacyjnej i apostolskiej.

 

Dzisiaj po południu, idąc za starą tradycją, udam się na plac Hiszpański, aby modlić się u stóp statuy Niepokalanej. Proszę was o duchową łączność ze mną w tej pielgrzymce, która jest aktem synowskiej czci wobec Maryi, aby zawierzyć Jej miasto Rzym, Kościół i całą ludzkość.

 

Wszystkim życzę pięknej niedzieli i dobrego świętowania naszej Matki.