Audiencja generalna ( 04.09.2013)

Podejmując cykl środowych katechez Ojciec Święty przypomniał nam dzisiaj swoją pielgrzymkę do Brazylii z okazji Światowego Dnie Młodzieży. Podziękował Bożej Opatrzności i Matce Bożej z Aparecidy za dar spotkania młodych. Wyraził wdzięczność władzom cywilnym i kościelnym, organizatorom, mieszkańcom Rio de Janeiro oraz innych miast, za serdecznie i braterskie przyjęcie pielgrzymów. Podsumowując to wydarzenie Ojciec Święty pokreślił jego potrójny wymiar, ujęty w słowach: gościnność, święto, misja. Otwartość i gościnność Brazylijczyków pomogła młodym we wzajemnym poznaniu się, zadzierzgnięciu przyjaźni, trwaniu na modlitwie. Było to prawdziwe święto wiary: okazja do uwielbienia Boga, słuchania Bożego Słowa, medytacji, czuwania, celebracji liturgicznych, śpiewu… Misja podjęta przez młodych na plaży Copacabana, to nakaz Zmartwychwstałego Chrystusa skierowany do uczniów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Idźcie, by nieście wszystkim światło i miłość Ewangelii, aż po najdalsze peryferie życia! Niech to będzie ważnym zadaniem także dla każdego z nas i naszych wspólnot.

 

 

 

 

 

 

 

 

[Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, jak wspomniałem w Rio de Janeiro, najbliższy Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w 2016 r., w waszej ojczyźnie, w Krakowie. Dziękuję wszystkim rodakom błogosławionego Jana Pawła II za podjęcie inicjatywy przygotowania tego spotkania. Przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski, zawierzam to wydarzenie Chrystusowi Miłosiernemu. Wam tu obecnym, waszym bliskim i wszystkim Polakom z serca błogosławię.]