Regina Coeli (28-04-2013)

Pragnę przekazać moje serdeczne pozdrowienia dla wszystkich pielgrzymów przybyłych z wielu krajów. Pozdrawiam w szczególności tych, którzy przygotowują się do bierzmowania, dużą grupę prowadzoną przez Siostry Miłosierdzia, wiernych z niektórych polskich parafii i z Bisignano, jak również Katholische Akademische Verbindung Capitolina.

 

 

 

 

Zanim zakończy się ta uroczystość, pragnę powierzyć Matce Bożej bierzmowanych i was wszystkich. Niech Maryja uczy nas, co znaczy żyć w Duchu Świętym i co znaczy przyjmować nowość Boga w naszym życiu. Ona poczęła Jezusa mocą Ducha Świętego, każdy chrześcijanin, każdy z nas jest powołany do przyjmowania Słowa Bożego, przyjmowania Jezusa do serca, aby następnie nieść Go wszystkim. Maria przyzywała Ducha wraz z Apostołami w Wieczerniku, także i my, za każdym razem, gdy gromadzimy się na modlitwie, jesteśmy wspierani przez duchową obecność Matki Jezusa, abyśmy otrzymali dar Ducha Świętego i mieli siłę dawać świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie. Mówię to szczególnie do was, którzy dzisiaj przyjęliście sakrament bierzmowania: niech Maryja pomaga wam być uważnymi na to, czego żąda od was Pan i zawsze żyć i chodzić w Duchu Świętym!

 

W tym momencie chciałbym zanieść modlitwę za wiele ofiar spowodowanych przez tragiczny wypadek fabryki w Bangladeszu. Pragnę wyrazić moją solidarność i najgłębsze współczucie dla rodzin opłakujących swoich bliskich i z głębi serca kieruję usilne wezwanie o to, aby zawsze chroniona była godność i bezpieczeństwo pracownika.