Post w Piśmie Św.

Lb  29,7 będziecie mieć zwołanie święte i ~ ...

 

2Sm 12,16 Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy ~,..

 

1Krl  21,9 Ogłoście ~ i posadźcie Nabota przed ludem.
          21,12 A więc ogłosili ~ i posadzili Nabota przed ludem.

 

2Krn  20,3 Ogłosił też ~ w całej ziemi...

 

Ezd  8,21 nad rzeką Ahawą- ogłosiłem ~...

 

Ne  9,1 skruszeni ~ i odziani w wory...

 

Est  4,3 wielki smutek u Żydów i ~...
        9,31 przepisy ~ i lamentowania.

 

2Mch  13,12 w ~ przez trzy dni...

 

Ps  35,13 umartwiałem się ~ i moja modlitwa...
       69,11 Trapiłem siebie ~ ...
     109,24 Kolana mi się chwieją od ~ ...

 

Iz  58,3 Otóż w dzień waszego ~ wy znajdujecie...
     58,5 Czyż to jest ~ ,jaki Ja uznaję... czyż to nazwiesz ~ i dniem miłym Panu?
     58,6 Czyż nie jest raczej ten ~ …

 

J r  36,6 odczytaj słuchającemu ludowi w świątyni, w dzień ~ ...
       36,9 w dziewiątym miesiącu zwołano na ~ przed Panem...

 

Dn  9,3 oddając się... błaganiu w ~ …

 

Jl  1,14 Zarządźcie święty ~ ...
     2,72 Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez ~ i płacz...
     2,75 zarządźcie święty ~ ...

 

Jon  3,5 ogłosili ~ i oblekli się w wory od...

 

Za  7,3 Czy w piątym miesiącu powinienem trwać w smutku i ~...
      8,19 ~ z czwartego, ~ z piątego, ~ z siódmego i ~ z dziesiątego miesiąca niech się zamieni dla  narodu judzkiego w...

 

Mt  17,21 /Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i ~ /.

 

Mk  2,18 faryzeusze mieli właśnie ~.
        9,29 Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą /i ~ /.

 

Łk  2,37 służąc Bogu w ~ i modlitwach dniem ...
       5,34 Czy możecie gości weselnych nakłonić do ~ ...
     18,12 Zachowuję ~ dwa razy w tygodniu ...

 

Dz  13,3 Wtedy po ~ i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich.
      14,23 wśród modlitw i ~ ustanowili ...
      27,9 dlatego że minął już ~.

 

2Kor  6,5 nocnych czuwaniach i w ~...
         11,27 pragnieniu, w licznych ~...