Święci Patronowie Witryny

Królowa Apostołów  

Niepokalana Matko Boga, Królowo Apostołów, jako uczniowie Twego Syna, Jezusa, oddaliśmy się dziełu ożywiania wiary i rozpalania miłości w życiu naszym i naszych bliźnich. Ufając Tobie, Święta Dziewico, mamy pewność, że uzyskamy pomoc dzięki Twemu wstawiennictwu. Kierujemy więc wszystkie siły ciała i ducha ku większej chwale Bożej. Idąc za przykładem świętego Wincentego Pallottiego, prosimy Cię, bądź z nami, by pogłębiała się nasza modlitwa o wzrost Królestwa. Mamy nadzieję, że wraz z Tobą będziemy mogli wiecznie radować się w Raju. Amen.

 

Święty Michał Archanioł  


Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nasza obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
Szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

 

Święty Wincenty Pallotti  

Święty nasz Ojcze Wincenty, który zostałeś wybrany przez Boga, by założyć i szerzyć w Kościele powszechne apostolstwo, wstawiaj się za nami u Boga i Matki Najświętszej, Królowej Apostołów. Módl się także za tymi, którzy są natchnieni Twymi ideałami, zwłaszcza miłością Boga i bliźniego, aby szukali we wszystkim chwały Boga, zniszczenia grzechu i zbawienia dusz. Amen.

 

Święty Jan Maria Vianney  

Wszechmocny i Miłosierny Boże, w św. Janie Yianney, Ty dałeś nam Księdza, który był znakomity w pasterskiej gorliwości. Poprzez jego wstawiennictwo, pomóż nam zdobywać ludzi dla Pana Jezusa Chrystusa i razem z nimi osiągnąć wieczną chwałę.
Amen.


 

Święty Ojciec Pio  

Święty Ojcze Pio, wypraszaj nam łaski u Pana, o które Cię z ufnością prosimy, a także te, które są nam szczególnie potrzebne w życiu chrześcijańskim, abyśmy owładnięci tym samym duchem miłości wzrastali w doskonałości i mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych braci i dojść mogli razem z Tobą do błogosławionego posiadania Boga w wiecznej chwale.
Amen.


 


 Święty Andrzej Bobola

 

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Jako wierny towarzysz Jezusa byłeś przejęty Jego pragnieniem: "aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno". Sprawie upragnionej jedności oddałeś całe swe życie dopełnione męczeńską śmiercią, ofiarą braku jedności w Kościele i świecie. Dzieje Twego kultu poświadczają, że ofiara służy pojednaniu. Dlatego prosimy Ciebie: oręduj za nami u Boga, żeby nam nie zabrakło cierpliwości i miłości w drodze ku jedności z Ojcem i Synem w Duchu Świętym teraz i na wieki wieków. Amen.

  

 

Święty Józef Bilczewski

 

 

 

 

Święty Arcybiskupie Józefie,

Wstawiaj się za nami. Dobry i wierny sługo Pański, Pasterzu godny swego powołania, Kochający Kościół Powszechny, Wielki czcicielu Eucharystii, Miłośniku Matki Bożej Łaskawej, Mężu głębokiej duchowości i niegasnącej miłości, Troszczący się o rodziny, Zabiegający o religijne wychowanie młodego pokolenia, Rozumiejący troski robotnika, Nieobojętny na ludzkie troski, Umiejący dzielić się chlebem, Orędowniku zgody między narodami. Módl się za nami, święty arcybiskupie Józefie.

 

 

 Święty Jan Paweł II

 

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia
i posłannictwa świętego
Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie
i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.