Słowo na niedzielą 24 marca 2013 r.

„A kiedy człowiekowi brakuje odpowiedzialności, kiedy nie troszczymy się o stworzenie i o braci, wówczas jest miejsce na zniszczenie, a serce staje się nieczułe. Niestety, w każdej epoce dziejów są ‘Herodowie’, którzy knują plany śmierci, niszczą, oszpecają oblicze mężczyzny i kobiety” (Papież Franciszek w homilii 19 marca 2013 r.)

 

Jak słowa Ewangelii zbliżającej się Niedzieli Palmowej mogą nam pomóc w zachowaniu naszych serc wrażliwymi, czułymi, współczującymi? Usłyszymy w Opisie Męki Pańskiej o ręce zdrajcy która jest z Jezusem przy stole (Łk 22, 21). Strzeżmy naszych sumień przed niegodnym sięganiem po Chrystusowe Ciało w Eucharystii. Wrażliwe sumienie poprowadzi nas wpierw do miłosiernego Ojca w spowiedzi. „Pan nigdy nie jest znużony przebaczaniem: nigdy! To my jesteśmy znużeni proszeniem Go o przebaczanie. Prośmy o łaskę, byśmy niestrudzenie prosili o przebaczenie, ponieważ On nigdy nie jest znużony tym, aby nam przebaczać. Prośmy o tę łaskę.” (Papież Franciszek w homilii 17 marca 2013 r.)


„„Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.” (Łk 22, 45-46) Wytrwała modlitwa zachowa nasze serce czułymi i wrażliwymi. Zbliżającym się Triduum Paschalnym Kościół zaprasza nas do oddania choćby jednej godziny, by czuwać z Panem Jezusem. „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Łk 22, 40).


„Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego i bili Go.” (Łk 22, 63) A Papież Franciszek wołał do nas w Uroczystość św. Józefa: „Widzimy, co stanowi centrum powołania chrześcijańskiego: Chrystus! strzeżmy Chrystusa w naszym życiu, aby strzec innych, strzec dzieło stworzenia.” Z wrażliwością serca strzeżmy Go więc broniąc przed zabawieniem się Nim w naszych rozmowach i naigrawaniem się z zasad, których uczył nas On i dalej uczy Kościół.


„A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym.” (Łk 23, 35) Ukrzyżowano Jezusa, a lud stoi i patrzy nie rozumiejąc co się dzieje. Co innego dzieje się w sercu jednego ze złoczyńców. On widzi i rozumie „My przecież sprawiedliwie odbieramy słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił” (Łk 23, 41).


Z wrażliwością serca wejdźmy w Święty Tydzień. „Ten czas przeżyjmy w skupieniu, krótsze niech będą rozmowy, skromniejsze nasze posiłki, więcej czuwania nad sobą.” (z wielkopostnego hymnu brewiarzowego)
 


ks. Paweł Barylak SDB