Słowo na niedzielę 02 lutego 2014 r.

„Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami” (Mt 5, 2)


1. Miłosierdzie Boga względem ludzi nie polega jedynie na odpuszczaniu grzechów i darowanie zasłużonych kar. Wyrazem Jego Miłosierdzia jest także fakt, że On naucza swe dzieci. Bóg, przez Jezusa – Wcielone Słowo-słowem poucza. Siedzący na Górze Błogosławieństw Jezus jest ikoną Ojca – Nauczyciela. Winniśmy dziękować Ojcu za to, że poprzez słowa Syna uczy nas jak żyć. Bóg tym samym zachęca wszystkich wychowawców – rodziców, nauczycieli, wykładowców, katechetów, spowiedników, ojców duchowych, wychowawczynie w przedszkolach – do nauczania. Chrystusa wytrwale nauczającego można dziś prosić o łaskę chęci nauczania. Dokąd pójdą nasze dzieci i wychowankowie jeśli nikomu nie będzie się chciało ich pouczać?

 


2. Treść błogosławieństw podpowiada nam nie tyle co mają czynić uczniowie Jezusa, ale kim mają być! Rady Jezusa kształtują serce uczniów, a nie „umiejętność” wykonywania pewnych czynów. Rady czystości, ducha ubóstwa czy miłosierdzia przyjęte przez serce stają się źródłem „czynów”. Dzięki temu czyny ucznia Chrystusa będą odwzorowaniem tego, kim on jest! Pamiętamy słowa Jezusa, że nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych. Kształtowanie prawego i uczciwego sumienia jest najpilniejszym przedmiotem w domu, przedszkolu, szkole, uczelni, seminarium. Drodzy Rodzice i Wychowawcy - kim będą nasi wychowankowie, władający kilkoma językami, z łatwością obsługujący laptopa i telefon komórkowy, grający przynajmniej na jednym instrumencie muzycznym, a jednocześnie posiadający źle ukształtowane sumienie? „Wiedza bez sumienia jest tylko ruiną dla duszy”(św. Jan Bosko). Ile przekleństwa niesie ze sobą człowiek nazywający dobro złem, a zło – dobrem? Błogosławieni Rodzice i Wychowawcy, którzy w pierwszym rzędzie troszczą się o właściwy kształt sumień swych „podopiecznych”. Błogosławione dzieci i młodzież, których prawość sumienia jest największą umiejętnością!

 


3. W Ewangelii poprzedniej niedzieli (Mt 5, 18-22) powołani od połowu ryb Piotr, Andrzej, Jakub i Jan natychmiast zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Uczeń Jezusa, jeśli chce żyć błogosławieństwami – nauką Jezusa, musi porzucić swoją naukę. Ta ostatnia, tak jak sieci, ryby, łodzie, wydaje się być dobra i wystarczająca, by przynosić szczęście. Ale tylko „wydaje się”!

 


ks. Paweł Barylak SDB

 

 

 

 

 

 

Na fali Słowa - IV Niedziela Zwykła, Rok A (Ks.Michał Olszewski SCJ).

Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.