Słowo na niedzielę 02 marca 2014 r.

„(…) nie troszczcie się zbytnio (…)” (Mt 6, 25.28.31.34)

 


1. W nawiązaniu do Ewangelii z zeszłej niedzieli jawi się jeszcze jedna droga do „usynowienia” naszych serc. Jest nią zaufanie Bogu, który jest naszym Ojcem. „Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie”, ”o odzienie czemu się zbytnio troszczycie?”, „nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść, co będziemy pić?” , „nie troszczcie się zbytnio o jutro”. W tak krótkim fragmencie Ewangelii z ust Jezusa aż 4 razy (!) pada „nie troszczcie się zbytnio.” Tak jest, każdy z nas, w trosce o siebie i innych, zapomina o Ojcu. „Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.” Jezus przypomina nam o obecności Ojca i jego trosce o nas. Syn liczy na Ojca. To naturalne. Syn jest pewien, że Ojciec zareaguje „w porę”, „nie spóźni się”, „nie zapomni”. Ojciec bowiem jest ... jak matka, która kocha syna swego łona, o czym mówi prorok Izajasz. Wzorując się na włoskim księdzu Alessandro Pronzato chyba można stwierdzić, że jako dzieci najlepszego Ojca za mało „eksperymentujemy” Jego pamięć o nas. Gdy w 100 % weźmiemy na swoją głowę wszystko co dziś jest i co jutro nas czeka, tym samym odbieramy możliwość Ojcu, by On się o nas troszczył. Jeśli chcesz być synem Ojca, stawiaj na Niego!

 


2. O co się troszczymy? Czym się zamartwiamy? Jest w nas troska o ciało, zdrowie, wygląd, wagę, kalorie, cholesterol, cukier, wyniki egzaminów i operacji, o miłość innych do nas. Tu, jak podkreśla czterokrotnie Jezus, zbytnio się troszczymy. Wiele mniej, za mało (!), o ducha, zbawienie, jakość naszej miłości zdolnej do poświęcenia czy miłowania nieprzyjaciół. Owszem, dieta i post mogą pomóc panować nad naszym ciałem, ale bez modlitwy, bez łaski Bożej, bez czystości duszy, stają się „gimnastyką duchową”, a nie nawróceniem życia. Pamiętajmy, że pierwsze słowa jakie Jezus kieruje w nauczaniu publicznym to „nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4, 17), a nie „odchudzajcie się i troszczcie się o waszą kondycję”. Nie przesadzajmy z troską o ciało, gdy zbytnio zaniedbany jest duch!

 


3. „Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a wszystko będzie wam dodane” (Mt 6, 33). Taka jest kolejność. Szanując ten porządek zachowamy równowagę i mądrość życia.


ks. Paweł Barylak SDB

 

 

Cz@t ze Słowem! - w drodze na ŚDM 2016 w Krakowie