Słowo na niedzielę 03 sierpnia 2014 r.

1.„Miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności.” Uczniowie są zmęczeni tłumami bardziej niż Jezus. W dobrej wierze znaleźli sposób na odpoczynek. Gdy tłumy rozejdą się, zostaną sami z Jezusem. Nie pytają się Go, jaki On ma pomysł na zaradzenie trudnej sytuacji. Ponieważ młodzież jest twórcza, wychowawcy (rodzice, nauczyciele, wykładowcy, duszpasterze) powinni tworzyć klimat współodpowiedzialności. Zadając pytanie „jak możemy poradzić sobie w tej sytuacji?” zmuszamy młodych do myślenia i nie wyręczamy ich robiąc za nich to, do czego sami są zdolni.

 

 

2.„Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb.” A wydawało się, że uczniowie zupełnie nic nie mieli. Trudno było im podzielić się tym, co mają. W okresie dojrzewania młodzi są kuszeni do zatrzymywania „dla siebie” tego, co mają. Jezus bierze od uczniów chleby i ryby. Robi z nich użytek. Wychowywać to uczyć dzielenia się tym, co mamy. Nikt nie jest aż tak ubogi, żeby nie miał czym podzielić się z innymi. Bywa tak, że nie stać nas na zrobienie prezentu dla rodziców czy przyjaciela nie dlatego, że nic nie mamy w portfelu, ale dlatego że nie umiemy tym, co w nim jest, się podzielić.

 

 

3.„Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków.” Gdyby Jezus przystał na rozkaz uczniów to tłumy prawdopodobnie nie wróciłyby słuchać Jezusa a o późnej porze nie znalazłyby wystarczająco dużych zapasów żywności we wsi. Przyjęli autorytet i dobrą radę Jezusa. W procesie wychowania młodych konieczne jest zaufanie. Na nie zasługuje się codzienną słownością. Słowność nie ma jednak być tylko cechą „dorosłych”. Młodzież przez swoją słowność dziś dojrzewa do słowności na przyszłość.

 

ks. Paweł Barylak SDB

 

 

Cz@t ze Słowem! - w drodze na ŚDM 2016 w Krakowie.
Komentarz do Ewangelii - Diecezja Płocka