Słowo na niedzielę 04 listopada 2012 r.

„Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do Niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego” (Mk 12, 34a)


1. Miał szczęście ów uczony w Piśmie. Dowiedział się z ust Jezusa, że jest bliski królestwa Bożego. Wystarczyła jego rozumna odpowiedź (Mk 12, 34a). Wystarczyło kilka zdań, aby królestwo Boże się do Niego się przybliżyło. Może i od nas nie jest tak daleko królestwo? Wystarczy ROZUMNA odpowiedź zakorzeniona w Słowie Bożym.


2. Jezus zobaczył wiarę czterech, którzy przynieśli paralityka (Mk 2, 5); poznał myśli uczonych w Piśmie posądzających Go o bluźnierstwo (Mk 2,8); spojrzał z miłością na człowieka pełnego duchowych ambicji (Mk 10, 21). Dziś Jezus widzi rozumowanie uczonego w Piśmie. Pochwala je, bo jest mądre. Mądrze myśl. Wyciągaj logicznie wnioski z tego, co czytasz w Słowie Bożym. Czytaj ze zrozumieniem w księdze swego sumienia. Obserwuj znaki, przez które mówi do Ciebie Opatrzność. Przybliżysz się do królestwa Bożego dzięki temu, że korzystasz ze skarbu rozumu, którym Cię Stwórca obdarował.


3. Do księdza ludzie przychodzą z różnymi problemami i pytaniami. Często dręczeni przez grzech pytają się, jak z niego wybrnąć; pytają o sposoby modlitwy i przeżywania Mszy świętej bez rozproszeń; o aktualność życia w czystości przedmałżeńskiej. Ksiądz nie daje odpowiedzi. Stawia pytanie: „A co na ten temat mówi Słowo Boże? Co czytasz w Piśmie świętym?” Bywa dość często, że rozmówcy odpowiadają „Proszę księdza, w internecie wyczytałem, że…”. W rozpoczętym 11 października Roku Wiary mamy okazję do tego, żeby odpowiedzi na pytania postawione „księdzu”, szukać w Piśmie świętym, ale też w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm w sposób jasny wykłada nam „Boże rozumowanie”. Uporządkuje wiedzę dotyczącą modlitwy, sakramentów, przykazań Bożych, głównych prawd wiary. Katechizm zakorzeniony jest w Słowie Bożym. Śmiem więc twierdzić, że po jego lekturze przybliży się do Ciebie królestwo Boże.


ks. Paweł Barylak SDB