Słowo na niedzielę 05 października 2014 r.

„To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo” (Mt 21, 38)

 

1. Przewrotni są rolnicy zaciągnięci do pracy w winnicy gospodarza. Mają co jeść, bo mają pracę; mają poczucie bezpieczeństwa, bo mają pracę; nie muszą się martwić o przyszłość, bo o nią „za nich” troszczy się właściciel; jedynie część plonów z winnicy mają oddawać gospodarzowi. W myśl zasady „Daj dziecku palec, a weźmie rękę” rolnikom zachciało się czegoś więcej. Chcieli przywłaszczyć sobie całą winnicę – a ta była przypisana synowi gospodarza. Najpierw jedne sługi obili, drugie zabili, a kolejnych ukamienowali. Sięgnęli dna swej przewrotności – postanowi zabić dziedzica. Co postanowili, to zrealizowali. Językiem zeszłoniedzielnej przypowieści (Mt 21, 28-32) powiemy, że „nie opamiętali się”. Zabrnęli w ślepą uliczkę. Poszli za drogowskazem pozornego szczęścia.

 


2. Jezus mówi tę przypowieść uprzedzając fakt okoliczności swej śmierci. On jest Synem Dziedzica posłanym przez Właściciela Wszechświata, by od ludzi zebrać plon we właściwym czasie. Oni jednak zabiją w sobie sumienie i w myśl zasady „cel uświęca środki” ukrzyżują Go, by wzbogacić się o to, co do nich nie należy. Chcą przywłaszczyć sobie królestwo Boże. A to jest niemożliwe. Jedynym prawowitym Panem królestwa jest Bóg. Podniesiona przez naród wybrany ręka na Syna Bożego obróci się przeciwko temu narodowi. Gorzko brzmią konsekwencje tego grzechu „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go”. (Mt 21, 43-44)

 


3. Do czego zdolny jest człowiek stworzony przez Boga, powołany by Jemu tylko się kłaniać, służyć, oddawać Jemu plon miłości i zaufania? Jest zdolny przedłożyć wartości materialne, nad wieczne. Jest zdolny do odrzucenia Boga i życia w kłamstwie „bez Boga lepiej nam się żyje”. Jest zdolny ustanawiać zasady „swego królestwa”, a tym samym deptać „zasady królestwa Bożego”. Jest zdolny „wypisać się” z królestwa Bożego i należeć tylko do siebie. Jest zdolny określić przekleństwem Jezusową zasadę „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”. To wszystko zawiera się w stwierdzeniu z przypowieści „chwyciwszy dziedzica, wyrzucili z winnicy i zabili”.

 


4. Drogi Czytelniku, doceniaj to, co masz w Kościele, winnicy Pana. Nie zabijaj w sobie Boga i Jego zasad. On, właściciel winnicy, liczy na Ciebie. Z pełnym poświeceniem pracuj dla Niego oddając plon miłości. On Cię miłuje – ty miłuj Go!

 

Ks. Paweł Barylak SDB