Słowo na niedzielę 06 marca 2016r.

  Wstanę i pójdę do mojego Ojca”

 

1Wstanę”. Często nawrócenie zaczyna się od prostego „wstanę”. Decyzje stanowią owoc nawrócenia. A nawrócenie to konkret. Nie wystarczyło, aby syn, zastanowił się. Często zastanawiamy się nad przeprowadzką, nową pracą, seminarium czy małżeństwem. Rozważamy, pytamy, rozeznajemy…końca nie widać. A trzeba „wstać”! Chciałoby się powiedzieć „dość”; „wstać”; „w końcu się rusz!”

 

 

2 „Pójdę”. Syn ruszył w drogę. Może nawet kilkanaście kilometrów. Wiele razy mógł zrezygnować z tego ruchu do przodu, ku Ojcu. A jednak wytrwał i doszedł do domu Ojca. Nawrócenie wymaga wytrwałości. Po tym jak powiedzieliśmy sobie „nie piję”, „nie palę”, „koniec z pornografią”, „dość z lenistwem” wiele razy przyjedzie „duch powrotu” do tego, co było. Wytrwaj w dobrym! Wytrwaj na drodze! Zbyt łatwo nie rezygnuj z postanowień!

 

 

3.Do mojego Ojca”. Nawrócenie jest powrotem do domu nie jakiegokolwiek człowieka. To jest powrót do „mego Ojca”. Nawrócenie dlatego jest radosne, że jest powrotem do Życia. „Ojciec” jest źródłem życia. A jak się nie cieszyć, jak się idzie ze śmierci do życia? Pamiętaj więc że idąc do spowiedzi albo rezygnując z jakiegoś nałogowego grzechu wracasz do życia i zmartwychwstajesz! Korzystaj świadomie z okazji do nawrócenia, jaką dają rekolekcje wielkopostne, spotkania formacyjne we wspólnocie, czas spowiedzi. „Wstań i idź do swojego ojca”.


Ks. Paweł Barylak SDB

 

 

(Joz 5,9-12)


I rzekł Pan do Jozuego: Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan.

 

 

(Ps 34,2-7)


REFREN: Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg

 

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego Chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

 

 

(2 Kor 5,17-21)


Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

 

 

(Łk 15,18)


Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie”.

 

 

(Łk 15,1-3.11-32)


W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedzał ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się.