Słowo na niedzielę 08 maja 2016r.

 

    Tak jest napisane.” Jezus żegnając się ze swoimi Apostołami jeszcze powołuje się na słowa Pisma. My zbyt często odnosimy się do tego, co przeżyliśmy; do tego, co słyszeliśmy w radio i do tego, co powiedział sąsiad. Myślę, że jest tak dlatego, że nie znamy Pisma. Ono nie jest dla nas Autorytetem. A szkoda.


    W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom.” Jednym z pierwszych słów Jezusa w Ewangelii jest „Nawracajcie się!” I podobnym akordem kończy się nauczanie Jezusa przed Jego wstąpieniem do Ojca. Nawet jeśli nas męczy, że Ksiądz Proboszcz mówi kolejny raz o nawróceniu i konieczności spowiedzi (pierwszopiątkowej, wielkanocnej, przedślubnej, pierwszokomunijnej), trzeba w tym „wołaniu” przyjąć Autorytet Jezusa, naszego Pana! Nie poradzisz sobie sam z grzechem. Nikt tak dobrze nie uformuje Twego sumienia jak mądry spowiednik. Prędzej czy później uznasz, że Jezus miał rację dając Apostołom i Ich następcom odpowiedzialność za władzę odpuszczania grzechów. Pomyśl, kim byłbyś bez możliwości spowiadania się.


    Wy zaś pozostańcie w mieście.” Nim zrealizują nakaz by iść na cały świat i głosić Ewangelię w pokorze powinni przyjąć prośbę o pozostaniu w jednym miejscu. To tu, wraz z Maryją, w Wieczerniku, mają czekać na zesłanie Obietnicy Ojca. My zbyt często chodzimy głosić Ewangelię bez pozostawania wcześniej w Wieczerniku. Nie da się ewangelizować bez Ducha, który nawiedza nas na adoracji, w medytacji Ewangelii, w lekturze Świętych i Błogosławionych, w rozważaniu tajemnic różańca. Ewangelizator bez modlitwy jest jak nurek bez butli tlenowej.


    Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich.” Błogosławieństwo Jezusa towarzyszy Ci nie tylko, gdy ewangelizujesz. Modlitwa pobłogosławiona przez Jezusa jest radosna i wypełniona uwielbieniem. Błogosławieństwo Jezusa jest płaszczem bezpieczeństwa chroniącym Cię, gdy kierujesz samochodem, piszesz magisterkę, ćwiczysz grę na instrumencie, gotujesz zupę, wychowujesz dzieci. Modląc się i pracując w świecie bez błogosławieństwa jesteś jak ogrodnik bez rękawiczek – kolce róży i ostów często będę boleśnie Cię kłuć.


Ks. Paweł Barylak SDB

 

 

 

 

(Dz 1,1-11)


Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.

 

 

(Ps 47,2-3.6-9)


REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

 

 

 

(Ef 1,17-23)


Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

 

 

(Mt 28,19.20)


Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

 

 

(Łk 24,46-53)


Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.