Słowo na niedzielę 09 marca 2014 r.

„Idź precz, szatanie! (Mt 4, 10)

 


1. Przed kilku laty w Orędziu na Wielki Post Benedykt XVI napisał: Aby wejść na poważnie na drogę wiodącą do Wielkiej Nocy i przygotować się do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego – najradośniejszego i najuroczystszego święta całego roku liturgicznego – cóż może być bardziej stosowne, niż pozwolić się prowadzić Słowu Bożemu? Pierwsza niedziela wielkopostnej drogi ukazuje sytuację człowieka na tej ziemi. Zwycięska walka z pokusami, która rozpoczyna misję Jezusa, jest zaproszeniem do uświadomienia sobie własnej ułomności, aby przyjąć Łaskę, która uwalnia z grzechu i wlewa nową siłę w Chrystusie jako drodze, prawdzie i życiu (por. Obrzędy Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych, n. 25). Jest stanowczym wezwaniem by przypomnieć, jak wiara chrześcijańska implikuje, na wzór Chrystusa i w jedności z Nim, walkę „z władcami tego świata pogrążonego w ciemnościach” (Ef 6,12), w którym diabeł działa i nie ustaje, także i dzisiaj, w kuszeniu człowieka, który chce zbliżyć się do Pana: Chrystus wychodzi z niej zwycięski, aby otworzyć nasze serce na nadzieję i prowadzić nas do zwyciężania pokus zła.

 


2. Nasze życie nie może być wolne od pokus i walki z „panem ciemności”, którym jest szatan. Trzeba jednak uświadamiać sobie wciąż na nowo, że zarówno Łaska, jak i pokusa, wchodzą w nasze życie najczęściej za naszą wiedzą i przyzwoleniem! Tak jak pragnienie dobra, charyzmatów, miłości jakby przyciąga działanie Łaski, tak samo „zapraszającym do nas” szatana jest nasza pycha, lekkomyślność, porzucenie sakramentów. Słyszałem kiedyś na rekolekcjach szkolnych świadectwo gimnazjalistki wyzwolonej mocą Chrystusa z wpływów szatana. Ona, przez kilka lat, doznawała w sobie walki z szatanem nie przypadkowo: zabrnęła w nieczystość poprzez nałogowe korzystanie z pornografii i masturbację. „Ciemności” tych grzechów ułatwiły szatanowi wejście w jej życie. Dodatkowo opuszczała niedzielną Eucharystię, rzadziej się spowiadała, a jak spowiedź była – to ze wstydu przed kapłanem najważniejszych grzechów nie wyznawała. Przyszedł jednak dzień Łaski, łaski wyrzucenia z siebie czynów ciemności, przyzwyczajeń ciemności, myśli ciemności. „Idź precz, szatanie” stało się faktem w jej życiu. Łaska otworzyła jej serce na nadzieję. Diabeł działa i nie ustaje, także i dzisiaj, w kuszeniu człowieka. Ale i Chrystus działa i nie ustaje, także i dzisiaj, w wyzwalaniu nas z ciemności. Szatana co dzień się wyrzekaj, a z Łaską Chrystusa chętnie współpracuj!


ks. Paweł Barylak SDB

 

 

Cz@t ze Słowem! - w drodze na ŚDM 2016 w Krakowie.
Komentarz do Ewangelii - Ewa Fiedorowicz (diecezja ełcka)