Słowo na niedzielę 10 stycznia 2016r.

 

A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.


  1. „A gdy się modlił.” Jezus, gdy przyjmuje chrzest, modli się. A nam, gdy przyjmujemy sakramenty, w głowie wszystko inne, niż modlitwa. Przygotowujący się do spowiedzi jeszcze odbierają smsy lub (jak dzieci) rozmawiają między sobą. „Eucharystyczni spóźnialscy” mają trudności żeby się modlić, gdy podczas „Chwała na wysokości Bogu” jeszcze są w samochodach lub autobusach – dopiero w drodze do kościoła. Pani Młoda poprawia suknię ślubną, a świadek robi zdjęcia swoim telefonem, a tu zawiązuje się sakramentalne małżeństwo. Żeby owocnie przyjąć sakrament – módl się tuż przed jego przyjęciem i módl się w czasie Jego przyjmowania.

   

   

  2. „Otworzyło się niebo.” Otwarte serce na Ducha w czasie modlitwy gwarantuje otwarcie się nieba nad nami. Działanie Ducha otwiera serce – na wolę Bożą, na powołanie, na poznanie Boga takim, jaki jest, na przebaczenie naszym winowajcom. Gdy kaznodzieja nie modli się nad homilią, przygotowując ją, ma serce zamknięte, pomysłów mu brakuje, męczy się tym, co powinno Mu dawać kapłańską radość. Modlitwa otwiera nie tylko nasze serce, ale otwiera Serce Boga. Najprostszą pokusą zamykającą nas na Miłość jest …przestać się modlić. Tu zaczyna się rozpad małżeństwa i kryzys księdza planującego odejście.

   

   

  3. „Duch Święty zstąpił na Niego.” Bez Ducha nie możemy nic dobrego zrobić. Zamknięte serce podczas przyjmowania sakramentów, zamknięte serce na modlitwę, zamknięte niebo nad nami to start do skupienia się na sobie, na swoim duchu, a zamknięcie się na Ducha Bożego. Gdy modlisz się Duch zstępuje, serce porywa Miłość Zbawiająca, a Ty – jak Zacheusz – przestajesz się skupiać na finansach. Ludzie „ducha ego” myślą jak się wzbogacić wykorzystując innych; ludzie Ducha myślą jak podzielić się swoim majątkiem z innymi. Ludzie „ducha ego” żyją w strachu przed prawdą, a ludzi Ducha Prawda wyzwala. Ludzie „ducha ego” oskarżają, a ludzie Ducha szukają dobrych intencji w tym, co inni robią lub mówią. Egoiści modlą się sobą, a ludzie Ducha modlą się w Duchu!

   

   

  4 „Ty jesteś moim Synem umiłowanym.” Głos nad modlącym się Jezusem jest zapowiedzią Głosu nad Tobą – pod warunkiem, że się modlisz. Biedne są te dzieci, które od swoich Rodziców rzadko słyszeli „kocham Cię”. Nasze serca zostały przygotowane do napełniania się miłością, a ona zstępuje do nich także przez głos „kocham Cię”. Niemodlący się człowiek zamyka się na Głos Miłującego Ojca i nie umie tego samego „kocham Cię” mówić innym. Modlitwa jest więc inwestycją w Miłość i …w miłość.


Ks. Paweł Barylak SDB

 

 

 

(Iz 42,1-4.6-7)


To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.

 

 

(Ps 29,1-4.3.9-10)


REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

 

 

(Dz 10,34-38)


Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

 

 

(Mk 9,7)


Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

 

 

(Łk 3,15-16.21-22)


Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.