Słowo na niedzielę 15 stycznia 2017r.

„Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu.” Piękne jest to „ku”: Jezus przychodzi ku Janowi. Przybliża się do Niego. Nic o Janie nie mówi, ani nie mówi nic do Niego. A mimo to zbliża się, nadchodzi, chce stanąć twarzą w twarz. Ciche bywa zbliżanie się Syna Bożego. On przychodzi do Ciebie jak Tatuś przechodzący na paluszkach obok pokoju, w którym śpią dzieci. Choć nic nie mówi, to JEST! Dobrze, że jesteś, Panie Jezu. Piękne, że Twoje nadejście do mnie jest czasem jak burza, wichura i trzęsienie ziemi. Ale bywa cichutkie, jak trzepot skrzydełek przelatującej nad wodą ważki.

 

„Jan rzekł: Oto Baranek Boży.” Jan nie trwa w zachwycie nad przychodzącym ku Niemu Jezusem. Jezus milczy, a Jan nie może milczeć. Musi dać świadectwo i powiedzieć, kim ON jest. Łatwiej jest milczeć w zachwycie nad tym, co w sercu Bóg nam mówi, albo jak Go przeżywamy w modlitwie. Są jednak sytuacje, w których zamknięte usta będą grzechem lęku przed świadectwem, lenistwa do ewangelizacji czy pychą zadowolenia, że ja przeżywam Boga, a inni tego szczęścia przeżywać nie muszą.

 

„Jan rzekł: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością.” Jan zna swoje miejsce i misje w zamyśle Bożym. Jest ważny, fakt, ale nie najważniejszy. Jezus przewyższa go godnością, bo był wcześniej od niego. Choć począł się później i jest młodszy, to i tak…jest większy, starszy, ważniejszy. Duch Jana podpowiada mi, że w żadnej sytuacji nie jestem najważniejszy. Duch Jana podpowiada mi także, że trzeba szanować starszych, bo byli wcześniej ode mnie.

 

 

„Jan rzekł: Ja Go przedtem nie znałem.” Jan Jezusa nie znał, aż do czasu, kiedy Bóg o Swoim Synu powiedział Janowi wiele. Aż do czasu kiedy Jezus bez słów podszedł do Jana. Kto Jezusa nie zna ma prawo żyć nadzieją, że Go w końcu pozna. Kto widzi ludzi do siebie podchodzących ujrzy też pewnego dnia nadchodzącego Jezusa. Ty także – „Miej oczy szeroko otwarte!”

 

 

Ks. Paweł Barylak SDB

 

 

 

(Iz 49,3.5-6)


Pan rzekł do mnie: Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi.

 

 

(Ps 40,2.4ab.7-10)


REFREN: Przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę

 

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

 

 

(1 Kor 1,1-3)


Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!

 

 

(J 1,14.12b)


Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

 

 

(J 1,29-34)


Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.