Słowo na niedzielę 16 lutego 2014 r.

„Ty po to dałeś swoje przykazania, by przestrzegano ich pilnie. Oby niezawodnie zmierzały moje drogi ku przestrzeganiu Twoich ustaw.” (Ps. 119,4-5 - 2. zwrotka psalmu responsoryjnego)

 


1. Na niedzielę 16 lutego Redaktorzy lekcjonarza pozostawiają duszpasterzom wybór fragmentu 5. rozdziału z Ewangelii wg św. Mateusza. Dlatego usłyszymy albo dłuższy tekst Mt 5, 17-37 lub tylko jego „skrót” – Mt 5, 20-22a.27-28.33-37. Tym się jednak nie martwmy – przecież i jedno zdanie Ewangelii niesie nam bogactwo mądrości Bożej, a także jedno zdanie Ewangelii może być solą dla naszego oka. Odrobina soli …a oczy pieką! Czy więc usłyszymy zarzut pożądliwego spojrzenia na drugiego człowieka, czy o konieczności pojednania z przeciwnikiem nim złożymy dar przed ołtarzem, czy o narażaniu żony na cudzołóstwo, to i tak „soli ewangelicznej” wystarczy na ten raz, na naszą aktualną kondycję duchową. Nie zaprzątajmy sobie więc głowy rozsądzaniem czy Ksiądz wybrał dłuższy fragment, by zostawić sobie mniej czasu na kazanie, czy wybrał krótszy …”bo miał mało do powiedzenia.” Każde zdanie ma swój smak, tak jak każda drobina soli jest w stanie wykrzywić nasze usta w grymasie niezadowolenia. Skupiajmy się na smaku Ewangelii, a nie nad Jej ilością!

 


2. W psalmie responsoryjnym, śpiewanym między czytaniami, wyznajemy prostą zasadę zaufania Bogu: „Ty po to dałeś swoje przykazania, by przestrzegano ich pilnie.” (Ps 119, 4). Przyznajmy się sami przed sobą, tym samym także przed Bogiem – „Często nie ufam Ci i Twoim radom. Wolę żyć po swojemu. Powątpiewam, że dla mojego dobra lepiej jest pojednać się z przeciwnikiem. Za nic mam Twoje ostrzeżenia przed duchem nieczystości, który zabija przez moje pożądanie godność drugiej osoby.” Zwracając uwagę choćby tylko na jedno zdanie z psalmu sam sobie uświadamiam jakimi słowami modlę się do Boga i że moja modlitwa jest bardzo często bezmyślna. Ile treści tkwi choćby w tych 4 zwrotkach psalmu? Skoro modlę się do Boga, aby „otworzył moje oczy i podziwiał Twoje prawo” oraz „uczył mnie bym zachowywał Prawo całym sercem”, to niech mnie nie dziwią natchnienia Ducha Świętego w moim sercu! Bóg naprawdę kocha nas i liczy się z naszymi modlitwami! Daje nam to, o co prosimy.

 


3. Pytamy się często, jak żyć, jaka jest wola Boża, kim być by Bogu się podobać. Rady Jezusa z dzisiejszej Ewangelii są odpowiedzią na nasze pytania. Pilnie ich przestrzegajmy i zachowujmy je całym sercem!

 


ks. Paweł Barylak SDB

  

 

VI Niedziela zwykła