Słowo na niedzielę 19 kwietnia 2015

„Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich.” (Łk 24, 35-36)

 


1. Jeszcze raz objawia się Jezus jako nauczyciel cierpliwy. Wiele razy objawia się po swym zmartwychwstaniu dając swym uczniom czas na ogarnięcie sercem tej wielkiej tajemnicy, jaką jest „powstać z martwych.” Objawił się Apostołom, gdy w Wieczerniku nie było Tomasza, objawił się im, gdy Tomasz był razem z nimi, objawił się dwom uczniom idącym do Emaus, objawił się Szymonowi (Łk 24, 34), a objawieniu kolejnemu poświęcony jest dzisiejszy fragment Ewangelii. Jakim cierpliwym wychowawcą jest Jezus! Serce człowieka nie jest zaprogramowanym komputerem – Jezus wiedząc o tym doskonale pomaga sercom uczniów uwierzyć bez pośpiechu. Aby ich wiara była na tyle głęboka, by mogli być jej świadkami. Wiara bowiem, jak i miłość, by była głęboka, nie lubi pośpiechu.

 


2. Jezus Zmartwychwstały wierzy w to, co robi. Wierzy, że wielokrotnie powtarzana lekcja, w końcu zaowocuje w sercach uczniów. Niedowierzanie chce pokonać dobrocią i naturalnością zawartą w pytaniu „macie tu coś do jedzenia?” Wyobrażam sobie, jak podają Mu „kawałek pieczonej ryby”(Łk 24, 42). Wyobrażam sobie, jak patrzą na Jezusa odrywającego rybą kawałek po kawałku i jak ze smakiem „wziął i spożył przy nich” (Łk 24, 43). Jestem przekonany, że wielu z nich wtedy uwierzyło. W posiłku jest taka siła. Pamiętam, jak byłem w Taizé, spotkanie z Bratem Roger. Powoli rozrywał swojski, szary chleb i dzielił pomiędzy nami. Choć mija 20 lat od tamtego wieczoru, wciąż widzę Brata, który jak Ojciec dzieciom rozdaje miłość w każdym kęsie. Wciąż pamiętam jak w ciszy każdy jadł. Wzruszające chwile. Małe pomieszczenie wypełniła miłość. Nie była to Eucharystia. Ale posiłek spożywany z miłością jest nią prawie! Zmartwychwstały jest dobrym wychowawcą, bo z posiłku Paschy uczynił Eucharystię. W Emaus się dał poznać przy łamaniu chleba (Łk 24, 30-31). Teraz spożywana pieczona ryba staje się lekcją wiary.

 


3. Kiedy możesz z kimś jeść – jedz! Nie uciekaj od innych jedzących. Zapraszaj do wspólnego jedzenia! Jeśli masz z kim podzielić się – chlebem, rybą, czekoladą, owocem – dziel! Zmartwychwstały użył posiłków jako lekcje wiary. Ty czyń z posiłków lekcje miłości!Ks. Paweł Barylak SDB