Słowo na niedzielę 20 kwietnia 2014 r.

„Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.” (J 20, 1)

 


1. Najpierw Maria Magdalena, po niej Apostołowie Piotr i Jan stwierdzają fakt pustego grobu: Jezusa tu nie ma! Grób miał być znakiem klęski Jezusa, ale też upadku ich nadziei związanych z osobą Jezusa i tym, co mówił. Dla Żydów, którzy skazali Jezusa na śmierć i ukrzyżowali, grób miał być dowodem ich tryumfu i tego, że mieli rację. Nic z tego. Bóg jest mądrzejszy. Można rozgłaszać, że Boga nie ma, że Bóg umarł, że Jezus był tylko mądrym człowiekiem czasem czyniącym coś cudownego. Zmartwychwstanie Jezusa, pusty grób po Nim, Jego objawianie się są tryumfem Boga. Człowiek Boga nie przechytrzył. Nigdy się to nie uda, choć pokusa będzie wracać stale.

 


2. Miejsce, gdzie miały być zamknięte wszystkie nadzieje związane z Jezusem, dzięki zmartwychwstaniu staje się miejscem nowych nadziei. Nowy świat zaczyna się tam, gdzie człowiek myślałby, że zatryumfowało piekło. Nowe życie zaczyna się tam, gdzie człowiek przyzwyczaił się czuć śmierć. Przy grobie Jezusa wstępują w nas nowe siły. Pomyśl, co było już pogrzebane „na amen” w Twym życiu, co już straciło sens, coś co już nie mogło się odmienić. Dla Apostołów i Marii Magdaleny wraz z Jezusowym „wykonało się” na Golgocie nie mogło się nic więcej wydarzyć. A jednak… nadzieja umiera ostatnia. Przetrwała w sercu Maryi. Ona nie mogła wątpić, że Syn Jej zmartwychwstanie! Świat potrzebuje naśladowców Maryi, bo bez wiary każdy grób będzie dowodem tryumfu zła nad dobrem; szatana nad Bogiem; rozpaczy nad nadzieją. Z wiarą Maryi stawać nad grobem i wyznać wiarę w zmartwychwstanie to jest to, czego najbardziej świat dzisiaj od uczniów Chrystusa Zmartwychwstałego potrzebuje. Nie ma grobu i sytuacji tak beznadziejnych nad którymi nie można wyznać: wierzę w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego i wierzę w Jego zwycięstwo nad złem!Ks. Paweł Barylak SDB

 

 

Cz@t ze Słowem! - w drodze na ŚDM 2016 w Krakowie.
Komentarz do Ewangelii - Grzegorz Cejmer (diecezja drohiczyńska)