Słowo na niedzielę 21 lutego 2016r.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić” (Łk 9, 28)

 

    1. Wejście na górę wymaga poświęcenia czasu. Dziś na górę Tabor wjechać można jeepami i busikami, ale na pieszo to kawał drogi i czasu. I dopiero tam Jezus się modlił. Żeby doszło do modlitwy musisz poświęcić sporo czasu. Nie da się wejść na górę modlitwy bez ofiary. Miłość kosztuje, to i modlitwa kosztuje. Jezus kochał Ojca, dlatego i ta ofiara wchodzenia na górę ma cenę Miłości. Pamiętaj o tym, gdy będziesz walczył z sobą podczas Wielkiego Postu o każdy kwadrans modlitwy.

 

 

    2. Kiedy Jezus przemienił się wobec Apostołów oni byli snem zmorzeni. Prawdopodobnie przespali najważniejsze chwile tego Przemienienia. Nie tylko wyjście na modlitwę czy Eucharystię kosztuje, ale i czas na modlitwie i Eucharystii może być czasem walki z sennością. Uważaj, żebyś nie przespał najważniejszych słów na modlitwie, ani najważniejszego momentu w Eucharystii.

 

 

    3. Piotr, gdy zobaczył przemienionego Jezusa i rozmawiających z Nim Mojżesza i Eliasza, chciał postawić dla Nich trzy namioty. Zapomniał o sobie. Liczył się Mesjasz, Prawodawca i Prorok. Czas modlitwy dedykowany jest zapomnieniu o sobie. Zwykle prosimy dla siebie, dziękujemy za łaski NAM dane, przepraszamy za SWOJE grzechy. Dobrze jest zapomnieć o sobie i modlić się patrząc na Jezusa, Księgę Przykazań i Proroctwa. Dać się oświecić blaskiem bijącym od Jezusa. Pozwolić też na to, aby czas modlitwy mógł być czasem przedłużany ponad to, co wypada. Gdy się jest w Obecności Przyjaciela chętnie poświęca się Jemu więcej czasu!

 

 

    4. A dla Kogo ja stawiam w życiu namioty? Kogo chcę na dłużej gościć w swoim życiu? Komu dać mieszkanie w sobie? Piotr miał szczęście, bo choć namiotów nie zdążył postawić na górze, to prawidłowo przyjął w Trzech Osobach najważniejszych domowników swego serca - Zbawiciela, Pośrednika Dekalogu i Proroka. Przyjął w Nich zbawienie i zamysły Miłosiernego Ojca. Ucz nas, Piotrze, prawidłowo rozeznawać, Komu oddawać nasze serca na Namiot Spotkania.

 

Ks. Paweł Barylak SDB

 

 

(Rdz 15,5-12.17-18)


Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić; potem dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem zaś rzekł do niego: Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram: O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy Pan rzekł: Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat.

 

 

(Ps 27,1.7-9.13-14)


REFREN: Pan moim światem i zbawieniem moim

 

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

 

Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie.
O Tobie mówi moje serce:
„Szukaj Jego oblicza”.

 

Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy,
nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi.
Ty jesteś moją pomocą więc mnie nie odrzucaj.

 

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
W krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

 

 

(Flp 3,17-4,1)


Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch, a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię - radości i chwało moja! - tak stójcie mocno w Panu, umiłowani!

 

 

(Mt 17,7)


Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Tego słuchajcie”.

 

 

(Łk 9,28b-36)


Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.