Słowo na niedzielę 22 listopada 2015r.

 

 

Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?” (J 18, 34)

 

  1. Z Jezusem można rozmawiać. Zadawać Mu pytania. Skarżyć się na ciężkie życie. Piłat korzysta z tej możliwości. Zadaje pytania o to co uczynił Jezus, że Go Żydzi oskarżają; o to czy jest królem; o prawdę. Jezus Piłatowi odpowiada. A Ty? Czy zadajesz Jezusowi pytania? Czy czekać na odpowiedź? Czy czekasz cierpliwie na odpowiedź? I czy przejmujesz się treścią odpowiedzi Jezusa? Może dlatego nie słyszysz odpowiedzi Jezusa, bo za krótko się modlisz?

  2. Czy to mówisz od siebie?” Jezus także ma prawo zadawać Ci pytania. Może dlatego krótko się modlimy, że boimy się aby także Jezus miał czas na zadawanie pytań? Ciężko jest wytrwać pół godziny na adoracji czy w modlitwie nad fragmentem Ewangelii, gdyż z niej „wyciąga” mnie przed czasem rozproszenie, ból głowy, hałas z ulicy, czy przychodzący sms. Jeśli chcesz nie przegapić pytania Jezusa „czy kochasz mnie?”, „czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?”, „co chcesz abym ci uczynił?” musisz na czas modlitwy wyłączyć telefon (a nie tylko go wyciszyć!), nie skracać ani o minutę czasu który Jezusowi (wyłącznie Jemu!) podarowałeś, sprawiedliwie podzielić czas kiedy Ty mówisz, a kiedy On mówi. Nie dziw się, że Jezus Ci nie odpowiada albo nie zadaje ci pytań, skoro z 30. minut adoracji aż 25 przeznaczasz na mówieniu do Niego a tylko 5 na słuchaniu Go.

  3. Czy inni powiedzieli ci o Mnie?” Co inni powiedzieli Tobie ostatnio o Jezusie? Albo o Kościele? Albo o księżach? Bardzo często nasza wiara opiera się na tym, jak inni wierzą. W tym „jak” kryje się sposób ich życia, zgodność życia (słów, sposobu pracy, wierności zobowiązaniom małżeńskim czy kapłańskim) z tym co głoszą. Jakim świadectwem o Jezusie, o Kościele, o księżach z ostatnich 3 tygodni żyjesz? Co Cię umacnia w wierze? Moja Mama lubi piec ciasto orzechowe. Mimo że bardzo uważa gdy przygotowuje je zdarza się często że na kilkumilimetrową łupinkę od orzecha trafić można przegryzając ciasto. Ona jest jednak milimetrową niedoskonałością w wielkim, słodkim, pysznym cieście. „Łupinki” znajdziesz w Kościele i w którymś z księży. Może za dużo i za często je „przegryzasz” zamiast rozsmakowywać się słodką Miłością Jezusa którą karmi Cię Kościół i „ci księża”? Wydaje się, że w Nich więcej jest tego, co pyszne i słodkie, niż „łupinek”.

Ks. Paweł Barylak SDB

 

 

 

(Dn 7,13-14)


Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

 

 

(Ps 93,1.2.5)


REFREN: Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Pan króluje, oblókł się w majestat,
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,
tak świat utwierdził,
że się nie zachwieje.

Twój tron niewzruszony na wieki,
Ty od wieków istniejesz, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary,
Twojemu domowi przystoi świętość,
po wszystkie dni, o Panie.

 

 

(Ap 1,5-8)


Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.

 

 

(Mk 11,10)


Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

 

 

(J 18,33b-37)


Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.