Słowo na niedzielę 22 maja 2016

 

  1. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie.” Za wiele i za szybko się wydarza przez Jezusa i wokół Niego, aby Jego uczniowie mogli także usłyszeć, co do nich mówił. Potrzeba czasu, aby zrozumieli; potrzeba Jego odejścia, aby echem odbiły się Jezusowe słowa w ścianach zamkniętego wieczernika. Czy potrafię wykorzystać godziny i dni kiedy się „nic nie dzieje”, by słuchać raz jeszcze co do mnie mówił? Czy ze złości tupię na Niego, że nie wszystko nam jeszcze powiedział? To, że nie wszystko słyszę, nie jest winą mego słabego słuchania. To także wola Jezusa. On wie, że teraz jeszcze nie pora, aby mi wszystko powiedzieć.

  2. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy…” Znów muszą na coś czekać. Na Kogoś. W ogóle Go nie znają. Ciężko się czeka na Kogoś, kto zjawić się ma przed drzwiami, a my nie wiemy, jak wygląda, jak się do nas zwróci, czy coś z sobą przyniesie… W sercach uczniów musi brzmieć tylko zapowiedź-pewnik: On przyjdzie. Na bok fantazje, jak wygląda; czy zapuka do drzwi wieczernika; czy wejdzie bez pukania; czy nas wystraszy sobą? Przyjdzie – Duch Prawdy.

  3. „…doprowadzi was do całej prawdy.” A więc przyjdzie taka godzina, że będę wiedzieć wszystko. „Opłaca” się czekać. Może całą prawdę o małżeństwie On i Ona poznają po 30 latach życia razem? Może o kapłaństwie dowiem się całej prawdy po Złotym Jubileuszu? Może całą prawdę o tajemnicy dobra i zła w życiu poznamy dopiero po śmierci? Warto czekać i ufać.

  4. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje.” Ojciec przed Synem niczego nie kryje. I wszystkim się z Synem dzieli. Także Syn daje wszystko Duchowi („ponieważ z mojego weźmie i wam objawi”). My lubimy na wszelki wypadek coś dla siebie zostawić. Nie potrafimy tak jak Trójca dzielić się wszystkim. Dlatego takiego Boga, w doskonałym Dawaniu Siebie wewnątrz Siebie, potrzebujemy. Choć wzór to niedościgniony warto się na Nim wzorować. A przede wszystkim naśladować, z każdym dniem mniej zostawiając sobie; dając więcej i więcej…Jak On nam.

Ks. Paweł Barylak SDB

 

 

 

(Prz 8,22-31)


To mówi mądrość Boża: Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; nim ziemię i pola uczynił - początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.

 

 

(Ps 8,4-9)


REFREN: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie

Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło wszelakie,
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

 

 

(Rz 5,1-5)


Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś - nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

 

 

(Ap 1,8)


Chwała Ojcu i Synowi, i Dychowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

 

 

(J 16,12-15)


Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.