Słowo na niedzielę 23 czerwca 2013

„Wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 26)

 


1. Ileż nam udzielonych przywilejów znajdziemy w krótkim fragmencie listu do Galatów-synostwo Boże, chrzest w Chrystusie, przyobleczenie w Chrystusa, jedność w Chrystusie, przynależenie do Chrystusa. Kto śmie twierdzić, że Bóg nas nie umiłował? Komu innemu dałby tak wiele przywilejów? Jesteś nimi zasypany, dziękuj za to, uwielbiaj miłość Bożą, ciesz się nią! Grzeszysz, jeśli – mimo to – narzekasz, że Bóg Cię nie kocha!

 


2. Ciesz się, żeś synem, żeś córką! A skoro tak, to ciesz się, że Bóg jest Twoim Ojcem! "Rozważając temat ojcostwa będziecie dotykali wielkiej tajemnicy Bożej miłości. Pamiętajcie, że Bóg jest Ojcem każdego z nas. On sam nas stworzył, obdarzył każdego talentami, prowadzi przez życie, jest z nami pomimo naszych słabości, grzechów, zapomnień. Pragnie nas zbawić. Jest wzorem każdego ojcostwa, także tego ziemskiego" (Papież Franciszek, 1 czerwca 2013, Lednica). Aż się chce wykrzyczeć (lub wyszeptać – byle szczerze): Ojcze, przyjmujesz mnie każdego dnia, jesteś w moim życiu pomimo grzechów, w których Ciebie odrzucam. Ileż masz wobec mnie cierpliwości!? Podziwiam to, że w Twojej miłości nie pamiętasz złego, nie unosisz się na mnie gniewem, że wszystko we mnie znosisz. Jak dobrze jest być Twoim Dzieckiem!

 


3. Papież Franciszek mówił także w przesłaniu do młodzieży zgromadzonej w Lednicy : "Nie lękajcie się, by być kiedyś rodzicami. Wielu z was będzie zapewne ojcami. Bądźcie też otwarci na ojcostwo duchowe, wielki skarb naszej wiary. Niech Bóg obdarzy was bogactwem i promieniowaniem swojego ojcostwa i napełni was swoją radością." Skoro ojcostwo Boga jest wzorem każdego ojcostwa trzeba je kontemplować, zgłębiać w słowach Pisma Świętego, prosić w modlitwie, aby jego bogactwo promieniowało na naszych ojców i księży – ojców duchowych. Oby im wszystkim chciało się modlić – podpatrywać Serce Ojca!

 


4. Ta niedziela zbiega się z Dniem Ojca. Niech jeszcze raz Ojciec Święty, fragmentem cytowanego wyżej przesłania, podpowie co w takim dniu powinniśmy zrobić: "Każdy z was wiele zawdzięcza temu, który przekazał wam życie, który troszczył się i może nadal się troszczy o codzienny nasz byt i wzrost. (…) Nie zapomnijcie więc podziękować Bogu za waszego tatę. Pamiętajcie o nim w modlitwie, nawet gdyby wasze relacje nie były najlepsze."

 


Ks. Paweł Barylak SDB