Słowo na niedzielę 24 kwietnia 2016r.

 

 

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”

 

  1. Dzieci...” Piękne zdrobnienie. Czułość ojcowska. Serdeczność w samym zwrocie. Skoro tak nas On umiłował, to powinniśmy Go naśladować także w czułym zwracaniu się do Niego i do siebie nawzajem. Jak do Niego mówię? Jakich słów używam chętniej zwracając się do Najbliżych – Żony, Męża, Rodziców, dzieci, dzieci duchowych? - czułych czy surowych? Język wyraża serce. Twoje zwroty także odsłaniają JAK kochasz Bliskich Twojemu sercu.

  2. Jeszcze krótko jestem z wami.” Trzyletnia obecność przy Jezusie wydaje się, że się kończy.Nagle. Gdy Apostołowie zaczęli za Nim chodzić to zapowiadało się, że będzie to trwać i trwać. Trzy lata to długo, a zarazem bardzo krótko. Wystarczy jednak, żeby nauczyć się kochać tak jak On. Obyśmy do maksimum wykorzystywali czas, który Jezus nam zostawia, by Go poznać lub decydować pod wpływem Jego Słowa o życiu, o powołaniu, o przeprowadzce, o zmianie w pracy, owyjeździe na misje, o małżeństwie. Trzy lata, to także bardzo dużo żeby poznać charakter przyjaciela i system wartości spowiednika. Oby nauka nie poszła w las...

  3. Przykazanie nowe daję wam...” Jezus swego testamentu nie skomplikował. Nic o podziale majątku, o ustanowieniu muzeum z Jego relikwiami, o pamiętnikach duchowych. Po Bliskich i ich testamentach mamy majątki, obrazy, osobiste rzeczy, prezenty, książki z dedykacjami. A czy nie ważniejsze, żeby po Bliskich została nam umiejętość miłowania tak, jak tego nas nauczyli?

  4. Tak jak Ja was umiłowałem.” W miłości nie ma miejsca na minimalizm. Poprzeczkę (Jego Krzyż) Jezus zawiesił Apostołom (i nam!) na wysokości rekordu świata. A my wolelibyśmy wznosić się w miłości tylko na poziom rekordu miasta czy gminy. Gdy szczytem marzeń sportowca jest osiągnięcia dobrego miejsca w konkursie wiejskim to łatwo do minimum ograniczyć treningi, ich systematyczność i intensywność. Dzięki Ci, Jezu, że w każdym z nas widzisz rekordzistę świata!

Ks. Paweł Barylak SDB

 

 

 

 

(Dz 14,21-27)


Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

 

 

(Ps 145,8-13)


REFREN: Będę Cię sławił, Boże mój i Królu

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

 

 

(Ap 21,1-5a)


Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe.

 

 

(J 13,34)


Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

 

 

(J 13,31-33a.34-35)


Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.