Słowo na niedzielę 27 lipca 2014 r.

1. Bóg Salomonowi powierzył trudne zadanie wybrania daru, o który miał prosić Boga i który miał z pewnością otrzymać (I czytanie: 1 Krl 3, 5 nn). Salomon poprosił nie o bogactwo i długie życie, lecz o mądrość i prośba ta spodobała się Bogu. Zastanawiałem się dzisiaj nad tym, o co ja poprosiłbym Boga, gdyby dał mi taką szansę. I myślę, że prosiłbym o to by On sprawił, aby mogło spotkać się dwoje młodych ludzi pragnących założyć wielodzietną rodzinę i aby w niej królowała miłość i dobro. Nie prosiłbym o to, by wyniszczona została każda broń jądrowa, ani o uzdrowienie wszystkich chorych. Wystarczy jedna rodzina promieniująca miłością, a potem dzieci z tej rodziny zakładające swoje rodziny; to więcej dobra, niż zła spowodowanego bombą jądrową. Miłość może uczynić więcej dobra, niż taka bomba uczyni zła. A o co ty poprosiłbyś dziś Boga? Co chciałbyś mieć lub kogo chciałbyś spotkać?

 


2. Jedno i to samo wydarzenie może być dwojako interpretowane - w czarnych i białych barwach. Pewna fabryka obuwia wysłała do Afryki dwóch przedstawicieli, by rozpoznali rynek zbytu. Po pewnym czasie jeden i drugi telefonując do swoich szefów w Europie stwierdzili: pierwszy: „żadnych szans dla nas, tu nikt nie nosi butów”, a drugi: „mamy nieograniczone możliwości – tutaj wszyscy chodzą boso”. Kiedy w 1987 roku wraz z bratem i kuzynem uległem wypadkowi samochodowemu wydawało się, że na to wydarzenie można patrzeć tylko w czarnych barwach. Jednak w tym wypadku było coś pozytywnego; mimo, że samochód został rozbity nikomu nic poważnego się nie stało, a ja w kilka minut po wypadku modląc się z wdzięcznością za ocalenie zadeklarowałem w sercu gotowość poświęcenia Bogu swego życia „w zamian” właśnie za to „ocalenie”. Bóg poprzez to tragiczne wydarzenie zadziałał dla mego dobra. Módlmy się dziś o mądrość widzenia Jego obecności w każdym, nawet najtrudniejszym, doświadczeniu (II czytanie: Rz 8, 28-30).

 


3. Dwie przypowieści: o skarbie ukrytym w roli i perle (Mt 13, 44 nn) są pouczeniem Jezusa o otwartości na poszukiwanie swojego skarbu – szczęścia. Odnalezienie szczęścia nie jest gwarantowane. Szczęście można znaleźć przypadkowo, jak człowiek kopiący na swym polu lub też poszukując go „programowo”, jak poszukiwacz drogocennych pereł. Szukając szczęścia trzeba być trochę jak dziecko – umieć spontanicznie cieszyć się znalezionym skarbem i cieszyć się tak, jakby ten skarb był jedynym, ale również trzeba być też trochę dorosłym, jakby znalezienie perły zależało tylko od nas, a nie od przypadku. Św. o. Pio, kogoś kto zwykł mawiać „to zbieg okoliczności”, pytał: „ale kto zbiegł te okoliczności?”.

 


ks. Paweł Barylak SDB

 

 

 

Cz@t ze Słowem! - w drodze na ŚDM 2016 w Krakowie.
Komentarz do Ewangelii - Tomasz Jackiewicz - Diecezja Warszawsko-Praska