Słowo na niedzielę 29 grudnia 2013 r.

„Józef otrzymawszy we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret i tam osiadł” (Mt 2, 22-23)

 


1. Jest to bardzo przejmujące i wzruszające jak Bóg ufa Józefowi! Już o tym pisałem w komentarzu do Ewangelii IV niedzieli Adwentu – o tym onieśmieleniu Józefa i próbie wycofania się z Tajemnicy wybrania Maryi, Małżonki Józefa, na Matkę Jezusa. Dziś muszę zaakcentować ów wybór Boga: „Stawiam na Józefa! Ufam Józefowi! Wybieram Go!” Jakże piękna to tajemnica wyboru konkretnego mężczyzny do współpracy i uczestnictwa z tak bliska w Tajemnicy Wcielenia! Świadkami narodzenia Jezusa w Betlejem byli aniołowie i pasterze; o ile większym zaufaniem obdarzył Bóg Józefa, aby Tajemnicę Emmanuela, Boga z nami, kontemplował codziennie i z tak bliska!

 


2. Wybierając Józefa do odpowiedzialności za Maryję i Jezusa Bóg stawia na rodzinę! Bóg mógłby sam opiekować się Matką Najświętszą i Swoim Synem, nie musiałby z nikim dzielić się opieką nad Nimi. Bóg jednak chciał, aby przed złem, choćby grożącemu w osobie Heroda, chroniła Jezusa nie „flota aniołów”, a Para Małżeńska! Bóg wybrał Małżonków, Józefa i Maryję, aby Jezusa wprowadzali w pracę, religijność, historię i wiarę swojego narodu. Oni Jezusa uczyli czułości, wrażliwości, modlitwy. Rola nie do zastąpienia! MISJA małżeństwa!

 


3. Wybierając Józefa i Maryję, wybierając Małżeństwo, Bóg wskazał tym samym Kościołowi pierwszą jego troskę. Kościół ma misję wspierania małżeństwa, pomagania młodzieży w prawidłowym rozumieniu sensu bycia mężem i żoną, formacji sumień i postaw w duchu czystości przedmałżeńskiej i wierności w małżeństwie, kształtowania rodzin w odpowiedzialności za płodność, a potem rozeznania przez dzieci woli Bożej, co do ich życiowego powołania. Tak jak Józef i Maryja, żyjąc razem i żyjąc w pełnym zaufaniu względem siebie, byli dla Jezusa gwarancją bezpieczeństwa, tak samo Kościół wobec małżeństw i rodzin taką rolę ma pełnić. Módlmy się w tym bożonarodzeniowym okresie o to, by małżeństwa i rodziny osiadły mocno w swoim Nazarecie, czyli zakorzeniły się w Bogu i Jego woli.

 


ks. Paweł Barylak SDB

 

 

Niedziela Świętej Rodziny