Słowo na niedzielę 29 marca 2015

1. Wielki Tydzień. Najważniejszy tydzień w liturgii. Wielkie, mam nadzieję, były do niego Twoje przygotowania. Droga krzyżowa, rachunek sumienia, spowiedź, rekolekcje, wyrzeczenia i post w piątki, lektura Biblii i mądrych książek, rozmowy z kierownikiem duchowym… To wszystko wymagało wysiłku. Nie ma bowiem dobra duchowego bez wysiłku i ofiary. Tak jak nie ma dobrej kondycji fizycznej i sukcesów w sporcie bez potu wylanego na treningu.


2. Wielki Tydzień otwiera wielki fragment Ewangelii. W tym roku jest to opis Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Każdy fragment Ewangelii, ba, każde Jej zdanie, należy przyjąć w wielkim skupienia. Choć tyle możesz dać za Wielką Miłość Zbawiciela. Niech czytaniu tej Ewangelii towarzyszy wielkie zasłuchanie nas wszystkich będących tego dnia w kościele.


3. Zwykle w „słowie na niedzielę” wybieram jakieś zdanie z fragmentu Pisma. Świadomie dziś tego nie robię i nie komentuję któregoś z akapitów Ewangelii. Wydaje się bowiem, że w Męce Naszego Pana Jezusa Chrystusa wszystko jest ważne i wielkie. Poświęć Jej wiele czasu i wiele razy przeczytaj. Duch Święty wskaże Ci zdanie, nad którym się zatrzymasz dłużej. Niech to zdanie poprowadzi Cię przez cały Wielki Tydzień aż do wielkiej radości wyśpiewanej w Wielkanoc!Ks. Paweł Barylak SDB