Słowo na niedzielę 30 marca 2014 r.

„Idź, obmyj się w sadzawce Siloam, to znaczy „posłany”(J 9,7)

 

1. W nauczaniu Jezusa ślepota miała różną postać: ślepym od części majątku był młodszy syn miłosiernego ojca; ślepym był Judasz - za 30 srebrników sprzedał swego Mistrza; ślepym (nazwany „głupcem”) był ten, któremu obrodziło pole i który chciał jeść, pić i używać...Pieniądze ich zaślepiły! Takiej ślepoty - Mamony - musimy się bać!

 


2. W innym miejscu Ewangelii Jezus pyta się: „Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy raczej obaj nie wpadną w dół?” (Mt 15, 14) Taka ślepota może wynikać z błędnie ukształtowanego sumienia lub z pychy: wierzę lepiej niż Ty dlatego mogę Cię prowadzić i Tobą kierować. Pokora jest odpowiednim lekarstwem na taką chorobę. Mogę Cię prowadzić, ale tylko wtedy, gdy ja sam daję się prowadzić przez Boga. Nawet najwięksi Pasterze (Papież, kardynałowie, biskupi) mają spowiedników. Nie widzieć potrzeby spowiedzi - to też ślepota.

 


3. Jezus zwraca wzrok niewidomemu od urodzenia. Cud to wielki! Człowiek żył w ciemności, a oto moment i Żyje w światłości. Jakby o nim i jemu podobnym pisze Paweł Apostoł w II czytaniu: „Niegdyś byliście ciemnością, a staliście się światłością.” (Ef,5,8) Takie cuda się zdarzają i są możliwe! Można w jednej chwili otrzymać spojrzenie wiary, jak napisał kilka lat temu w orędziu wielkopostnym Benedykt XVI. Możliwa jest przemiana brudnej jawnogrzesznicy w anielską służebnicę Pana. Wyrachowany celnik może połowę majątku oddać ubogim. Cuda są!

 


4. Niewidomy miał się tylko obmyć w Siloam? Koniec cudu? Niewidomy spotkał się z Posłanym, Tym, który idzie w Imię Pańskie, ale sam staje się posłanym! Tu się cud prawdziwie zaczyna! Odtąd będzie mówił: „Wzrok mam dzięki Bogu. On mi to uczynił.” Każde uwolnienie od grzechu, każda spowiedź, każdy powrót do Ojca wymuszają posłanie. O cudach nie można nie mówić. Nie zmieniaj nazwy „Siloam”. To wciąż „posłany”, a nie „milczący”. Milczeć o cudach przez Boga podarowanych to też byłaby ślepota.

 

ks. Paweł Barylak SDB

 

 

Cz@t ze Słowem! - w drodze na ŚDM 2016 w Krakowie.
Komentarz do Ewangelii - Monika Zubowicz (diecezja ełcka)