Słowo na niedzielę 4 października 2015

 „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. (Mk 10, 9)

  1. Pochwalony!”. Tym jednym słowem mężczyzna około 40. letni pozdrowił mnie w szpitalu. Pytamkto? Pinokio?”, a on na to, żeksiądz musi przyjąć, że skracanie jest w ludzkiej naturze.” Tak, zgadza się. Pół biedy, gdy owo skracanie dotyczy chrześcijańskiego pozdrowieniaNiech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” Gorzej, gdy przezskracaniewżera się w nasze głowy pokusa tymczasowości. Tymczasowa praktyka wiary, tymczasowe życie w zakonie, tymczasowy związek partnerski, małżeństwo trwałetylko do czasu! Skracaj drzemkę poobiednią, skracaj czas przed komputerem, skracaj narzekanie (albo w ogóle nie narzekaj), ale nie skracaj tego, co Bóg złączył. „I że Cię nie opuszczę do śmierci!”

  2. Kościół wyklucza tych, co żyją w związkach niesakramentalnych.” Tak skomentował swoją sytuację życiową inny mężczyzna. Boli Go, że od 10 lat nie może otrzymać rozgrzeszenia i przyjąć komunii świętej. To konsekwencje naszych wyborów i decyzji. Kościół nie wyklucza z zaskoczenia. Kościół powtarza naukę JezusaKto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo.” Ostrzega przy tym, że kto tej nauki nie przestrzega, sam się wyklucza z możliwości przyjęcia przywileju spowiedzi świętej i komunii świętej. Kto jest winien kalectwa kierowcy, który pędząc po terenie zabudowanym 100 km/h, wjechał w przystanek autobusu? Drogowcy stawiający znakograniczenie do 50”, czy kierowca naciskający bezmyślnie pedał gazu? Cytowany mężczyzna zrozumiał na koniec rozmowy, że za zdaniamiKościół wykluczaisami się wykluczamy z przywilejów Kościołanie kryje się malutka zabawa słowna, tylko ogromna odpowiedzialność naszych decyzji. On zrozumiał, a Ty?

  3. Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.” Naukę o nierozerwalności i trwałości małżeństwa tylko między mężczyzną i kobietą Jesus kończy tematemdziecka”. Dziecko ufaw ciemno”, bo Tata wie lepiej, co mi szkodzi. Dzieckiem Bożym jesteś, gdy żyjesz Duchem Chrystusa! Dziecko, pod wpływem Ducha, ufa Ojcu i Synowi! Ufa, żezakaz tymczasowości małżeństwajest najlepszym ograniczeniem, jak „50” w terenie zabudowanym. Bóg Ojciec i Jezus Chrystus to Ktoś więcej, nie drogowcy. Proś Ducha Świętego, Ducha Ojca i Syna, abyś zrozumiał, jak Oni jednoznacznymnie cudzołóż!” chronią Cię przed kalectwem doczesnym i wiecznym!

Ks. Paweł Barylak SDB

 

 

 

(Rdz 2,18-24)


Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.

 

 

 

(Ps 128,1-6)


REFREN: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

Tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. Pokój nad Izraelem.

 

 

 

(Hbr 2,9-11)


Widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego /są/ wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.

 

 

(1 J 4,12)


Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

 

 

 

(Mk 10,2-16)


Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.