Słowo na niedzielę 5 maja 2013

„Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać” (J 14, 23-24)

 

 

1. Zakochani mają rumiane policzki, iskrzące oczy, skaczą i nucą sobie coś pod nosem nie zważając na obecność innych osób. Zakochanych miłość podnosi na duchu, unoszą się nad problemami, a w sercu powtarzają „Kocham Cię”. Mają sobie wiele do powiedzenia, lubią się spotykać, szukają możliwości spotkań, lubią spełniać wzajemne marzenia i życzenia. Gdy sercem ogarniamy zakochanie prościej będzie nam zrozumieć słowa Jezusa „Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę”. Z przykrością myślę o ludziach, którym trudno jest wypełniać przykazania Jezusa – nie kochają Ewangelii, a tym samym stylu życia jaki Jezus proponuje i wymaga. „Zachowywać naukę” może tylko ten, kto kocha Mistrza z Nazaretu. Nie da się żyć zasadami Ewangelii bez ukochania uprzednio Jezusa! W dalszym fragmencie Ewangelii Jezus zapowiada przyjście Pocieszyciela, Ducha Świętego. „On was wszystkiego nauczy”. Duch posłany od Ojca w imię Jezusa jest źródłem Bożej miłości. Jeśli zbyt opornie idzie nam zachowywać nauczanie Jezusa, to może dzieje się tak dlatego, że za mało żyjemy pod natchnieniem Ducha…? Już niedługo Zesłanie Ducha Świętego (29 maja) i 9.dniowa nowenna poprzedzająca tę Uroczystość. Módlmy się o Ducha Świętego – aby żar Jego Miłości rozpalił na nowo nasze serca i uzdolnił je do miłowania przykazań Jezusa.

 


2. Boża Obecność w nas. Jaki dar dla człowieka! A drzwi przez które Bóg chce do nas wejść? To miłość do Jezusa i zachowywanie Jego nauki. Słowo Boże zachowywane w sercu przynosi ten podstawowy owoc Obecności Bożej. Jak sobie pomyślę, że taki prosty sposób Bóg podał, aby moje serce było jednocześnie Betlejem, Wieczernikiem, Golgotą i Grobem Zmartwychwstania, to zdumiewa mnie, jak bardzo mnie kocha! „Przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać”. Spaceruję nad Wisłą, a Bóg jest we mnie! Idę po schodach i jadę windą, a Bóg jest we mnie! Przewijasz swoje małe dzieci i uspakajasz je w płaczu, a Bóg jest w Tobie! Robisz zakupy i przygotowujesz kolację urodzinową, a Bóg jest w Tobie! Robisz porządki i przyjmujesz pacjentów, a Bóg jest w Tobie! „Opłaca się” miłować Jezusa i Jego przykazania, by Jego i Jego Ojca nieustannie gościć w sobie!


ks. Paweł Barylak SDB