O poście piszą...

 Post i modlitwa odkryte na nowo.

Bardzo często słyszę skargi na Pana Boga, że oto już tak długi czas ktoś się modli, a nic z tego nie wynika. I wtedy zadaję sobie pytanie, czy aby na pewno to sam Pan Bóg jest temu „winny”?

 Post. Z czym to się je?

Święty Grzegorz z Nazjanzu sypiał na gołej ziemi i żywił się stęchłym chlebem, Szymon z Lipnicy spędzał noce w dole z odpadami i robactwem. Jego imiennik tysiąc lat wcześniej przez 12 lat mieszkał na słupie, a Janek Kowalski rezygnuje w piątki z surfowania po necie.
 

 Jestem mięsem armatnim

O kotletach, leniwym Jonaszu i umierającym Kościele
z ojcem Stanisławem Jaroszem rozmawia Marcin Jakimowicz

 Stop. Post!

Dlaczego w świecie nieustannych wyprzedaży i promocji ludzie decydują się na post o chlebie i wodzie i jeszcze opowiadają o tym, jak bardzo jest skuteczny? Czy post musi być nerwową szarpaniną?
 

 Post - w jakim celu i w jaki sposób?

Drodzy czytelnicy! Po raz kolejny na stronach naszej diecezjalnej gazety rozpoczynamy czas rekolekcji wielkopostnych, które mają nas przygotować do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 Post w życiu osób konsekrowanych

Dawniej surowe posty stanowiły ważny element ascezy zakonnej. Również świeccy chrześcijanie podejmowali posty, powstrzymywali się od wielu pokarmów pochodzenia zwierzęcego. Nieraz władcy po przyjęciu chrześcijaństwa wprowadzali ...

 Pościć czy nie pościć? Oto jest pytanie.

Czy dziś, w naszych czasach, potrzebny jest post? Czy poszczenie nie kojarzy się wielu wierzącym ze starymi, średniowiecznymi praktykami?

 

 Czterdzieści dni i nocy

Na pustyni. Wielki Post trwa czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Ten liturgiczny czas...