MSZE ŚWIĘTE ONLINE

Polecamy Msze Św. online przez internet w różnych językach.

 

 zobacz - Msze Św. na żywo TUTAJ

 

 

Celem tych transmisji jest budowanie wspólnoty wiary i modlitwy. Ufamy, że stanie się ona jednym z narzędzi wychowania do modlitwy, a zwłaszcza do uczestnictwa w Eucharystii.

 

Ten link powinien Ci przypominać, że Chrystus rzeczywiście czeka na Ciebie, a Ty możesz jednoczyć się z Nim duchowo na różne sposoby, w każdym miejscu i w każdym czasie; uświadamia Ci, że nic nie zastąpi aktywnego uczestnictwa w Eucharystii ani przyjmowania Chrystusa w Komunii Świętej.

 

Udostępniona na tej stronie internetowa transmisja Mszy świętych i nabożeństw jest dodatkowym impulsem:

 

1. do odnowienia w Tobie wiary w żywą obecność Pana w Eucharystii,
2. do odkrycia piękna trwania wielu osób w liturgii Mszy świętej,
3. do podjęcia modlitwy tam, gdzie żyjesz na co dzień.

 

Chociaż obraz transmitowany przez Internet nie daje możliwości uczestnictwa w Eucharystii, to może on być pomocny w modlitwie i duchowym zjednoczeniu z Chrystusem szczególnie dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć we Mszy św., ale nie mogą tego uczynić, ponieważ:

 

1. nie opuszczają domów z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
2. są pozbawieni łatwego dostępu do miejsc, w których sprawowana jest Eucharystia,
3. zobowiązani są do całodziennej pracy zwłaszcza w niedziele i przypadające święta.

 


Mamy nadzieję, że częsta i regularna modlitwa osobista oraz pielęgnowanie w duszy pragnienia Eucharystii poprowadzą odwiedzających ten link na Mszę św. do pobliskiego kościoła czy kaplicy, a przede wszystkim do przyjmowania Chrystusa w Komunii Świętej. W przypadku zaś osób starszych i chorych, do zaproszenia kapłana z Najświętszym Sakramentem do domu.